Κατηγορία: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στρατηγική, σύγχρονος σχεδιασμός και συνεργασία τα «όπλα» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για προσέλκυση τουριστών

Σε στενή και διαρκή συνεργασία βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Σύνδεσμο Ελληνικών...

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας και ο Τουρισμός Κρουαζιέρας

Εισαγωγή Η συμβολή της τουριστικής δραστηριότητας στην οικονομία μιας περιοχής κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική....

Οι ανασκαφές στην Ηλεία ανανεώνουν το τουριστικό ενδιαφέρον

Κ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ: Η ενίσχυση τέτοιων εργασιών λειτουργεί ως επενδυτική διαδικασία διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος...