ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Άμισθος αντιδήμαρχος Πύργου ο Μαρίνης Αχτύπης

 • 3
  Shares

Τη θέση του άμισθου αντιδημάρχου, για χρονικό διάστημα ενός έτους, καταλαμβάνει ο δημοτικός σύμβουλος Πύργου κ. Μαρίνης Αχτύπης με σημερινή απόφαση του δημάρχου κ. Τάκη Αντωνακόπουλου.

Σύμφωνα με την απόφαση ο κ. Αχτύπης αναλαμβάνει:

 • Την εποπτεία και την ευθύνη της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Επίσης μεταβιβάζουμε σ΄αυτόν τις κάτωθι κατά τόπο συγκεκριμένες αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Πύργου:

 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πύργου για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την εποπτεία για την καλή λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.
 • Την ευθύνη για την καταγραφή και την διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας, που αντιμετωπίζουν οι δημότες μας, σε συνεργασία με τους αρμοδίους αντιδημάρχους και τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «Με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 • Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

 • 3
  Shares