ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

Έκκληση για αυξημένο αίσθημα ευθύνης λόγω covid-19


ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ: ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Έκκληση για αυξημένο αίσθημα ευθύνης λόγω covid-19

To τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση της αποκομιδής και  μεταφοράς των απορριμμάτων, την χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου.

Ο Δήμος Πηνειού, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από την πανδημία του κορονοϊού, καλεί όλους τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένο αίσθημα ευθύνης στο θέμα της καθαριότητας του Δήμου. Η καθαριότητα απαιτεί τη στενή συνεργασία των πολιτών με τις δημοτικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής του Δήμου ΠΗΝΕΙΟΥ για τα απορρίμματα και τις συνθήκες εξάπλωσης του COVID-19 και με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος παρακαλούνται οι πολίτες να έρχονται σε απευθείας συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να γίνεται έγκαιρη παρέμβαση και να αποφεύγονται τυχόν παράπονα.

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Τμήματος Καθαριότητας:

Αντιδήμαρχος:     6970269320 ‘Γραφείο Καθαριότητας: 2623035209
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρινίσεις. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας  Νικόλαος Μαφρέδας