ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑ

“Έλεγχος ΠΑΠ” στο Γυναικολογικό Ιατρείο του Γ.Ν.- Κ.Υ. Κρεστένων


Το δίκτυο Πρωτοβάθμιων Μαιευτικών Υπηρεσιών Ηλείας έχει καθιερώσει μία φορά το μήνα επίσκεψη στο Νοσοκομείο – ΚΥ Κρεστένων. Γι’ αυτό θα πραγματοποιηθεί
“Έλεγχος ΠΑΠ” την Πέμπτη 10 Μαίου 2018 στο Γυναικολογικό Ιατρείο του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κρεστένων από τις 09:00-14:00.
Παρακαλείστε να ενημερώνετε τα γραφεία μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας που είναι 2625022222, 2625023500 και 2625360263 για την πραγματοποίηση του τεστ ΠΑΠ.