10.1 C
Pýrgos
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου, 2022

Ένα βήμα πιο κοντά στο Εργοστάσιο Απορριμμάτων η Ηλεία

spot_img

«Ένα βήμα πιο κοντά στο Εργοστάσιο Απορριμμάτων η Ηλεία»

Ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Ηλείας μέσω ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού 32.992.446,94€ (Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη μέσω ΕΣΠΑ 17.100.323,41€ και Ιδιωτική Συμμετοχή 15.892.123,53€) έφερε την Ηλεία η σημερινή διαδικασία οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων για την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης και των παραρτημάτων αυτής, καθώς και της έγκρισης των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ), που έγινε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθησαν –μεταξύ άλλων– οι σύμβουλοι του Δήμου Ήλιδας για το συγκεκριμένα έργο και συγκεκριμένα η Νομική Σύμβουλος κα Έλσα Παπαγεωργίου και ο εκπρόσωπος του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου κ. Δημήτρης Σακελλαριάδης.

Η κοινοπραξία των  εταιρειών που είναι οι ανάδοχοι του ΣΔΙΤ, σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης, προσκόμισαν του σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης και των παραρτημάτων αυτής, με προτεινόμενες μεταβολές, καθώς και όλα τα Συμβατικά Έγγραφα που προβλέπει η διακήρυξη κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης.

Τα έγγραφα τέθηκαν υπ’ όψιν των συμβούλων του έργου, οι οποίοι έδωσαν κοινή εισήγηση με πίνακες σχολίων επί των προτεινόμενων αλλαγών και τεύχη στα οποία έχουν ενσωματωθεί οι αλλαγές αυτές και έγιναν αποδεκτές στο σύνολό τους από τον ανάδοχο του έργου.

Ο Δήμαρχος Ήλιδας και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του την εν λόγω εισήγηση, έθεσε το θέμα υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τα οποία και το ψήφισαν ομόφωνα.

Συγκεκριμένα η επιτροπή:

  • Ενέκρινε το νέο σχέδιο σύμπραξης και των παραρτημάτων αυτής, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, καθώς και την έγκριση των λοιπών εγγράφων.
  • Διαπίστωσε την πληρότητα των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης, της οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της περιόδου οριστικοποίησης.
  • Ενέκρινε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και την ανακήρυξη ως οριστικό Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης της κοινοπραξίας των εταιρειών «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» – «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.» – «ΑΑΓΗΣ ΑΕ», ο οποίος επικυρώνεται και από την έγκριση της χορήγησης εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ του Δήμου Ήλιδας, η οποία γνωστοποιήθηκε εγγράφως από την Ειδική Γραμματεία του ΣΔΙΤ, ύστερα από αίτημα του Δήμου.
  • Ενέκρινε την αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο του σχεδίου σύμβασης με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, καθώς και όλων των λοιπών εγγράφων, συνοδευόμενα από το φάκελο όλης της διαγωνιστικής διαδικασίας.
  • Εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Ήλιδας για τη διενέργεια παντός προβλεπόμενου στη διακήρυξη, στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, καθώς και για κάθε άλλη προπαρασκευαστική ενέργεια της υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης, εκ των προβλεπόμενων στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου.

Μεταξύ, των προτεινόμενων μεταβολών που έγιναν δεκτές από την κοινοπραξία των εταιρειών, είναι οι εξής:

  • Μείωση της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας στους 45.000 τόνους αντί των 60.000 τόνων, κάτι το οποίο διαπιστώνεται επίσημα από τα ζυγολόγια του εισερχόμενου φορτίου στην ΜΟΜΑΚ της Τριανταφυλλιάς.
  • Σύναψη σύμβασης απ’ ευθείας ΙΙΙ μεταξύ του Δήμου, του7 ΦοΔΣΑ Ηλείας και του αναδόχου (κοινοπραξία), προκειμένου τα τρία μέρη να δεσμευτούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για τις πληρωμές των έργων ΣΔΙΤ, δηλαδή την ορθή χρηματοπιστωτική ροή του έργου (η απ’ ευθείας σύμβαση ΙΙΙ είχε εγκριθεί την περασμένη Πέμπτη 18-10-2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦοΔΣΑ Ηλείας ως όφειλε ως Κύριος του Έργου).

Αμέσως μετά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας, ο Δήμαρχος και πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ν. Ηλείας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος επεσήμανε τα εξής:

«Σήμερα είναι μία μεγάλη μέρα για την περιοχή μας και το μεγάλο έργο του Εργοστασίου Απορριμμάτων, που θα λύσει μια για πάντα το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων της Ηλείας.

Σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας αναδείχθηκε ο οριστικός ανάδοχος του έργου «ΜΕΑ Νομού Ηλείας μέσω ΣΔΙΤ».

Πλέον, το έργο περνάει στο τελικό του στάδιο που θα είναι η υπογραφή της σύμβασης και η έναρξη των εργασιών, αφού απομένει μόνο ο προσυμβατικός έλεγχος από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για να φτάσουμε εδώ ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με δάφνες και ροδοπέταλα. Η διαδικασία ήταν μακρά και επίπονη και για το λόγο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του ΦοΔΣΑ και όλους όσοι εργάστηκαν για την ευτυχή κατάληξη.»

Ακολουθήστε το Ilia.News στο  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ηλεία...τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ilia.News
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα