ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΗΝΕΙΟΥ

Έντεκα νέες παιδικές χαρές στο δήμο Πηνειού

11 ΝΕΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης με τον  νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, προχωράει η υλοποίηση της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 220.900,00€ με Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού ώστε να αναβαθμιστούν έντεκα (11) παιδικές χαρές του Δήμου Πηνειού.

Η ανωτέρω προμήθεια έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ (υπ’αριθμ.53728/3-10-2018 απόφαση ένταξης) .

Άλλη μία δέσμευση μας γίνεται πραγματικότητα σχολίασε ο πρ. Δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε χρηματοδότηση και πρόσκληση που να μη συμμετείχαμε.