• ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • Αθώωση Μακρισίων: Δεν υπήρχε ούτε “δόλος”, ούτε “σκοπός”-Το σκεπτικό των δώδεκα σελίδων και των τεσσάρων χιλιάδων λέξεων

Αθώωση Μακρισίων: Δεν υπήρχε ούτε “δόλος”, ούτε “σκοπός”-Το σκεπτικό των δώδεκα σελίδων και των τεσσάρων χιλιάδων λέξεων

Με τον Χάρη Γρηγορίου μπροστάρη, τα Μακρίσια πέτυχαν έναν δικαστικό θρίαμβο. Για δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες, βγαίνουν νικητές ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων και αν την πρώτη φορά, η δικαίωσή τους ήρθε έναντι της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣΗ, αυτή τη φορά η αξία της είναι σαφώς υπέρτερη, καθώς ανατρέπει απόφαση τακτικών δικαστών, όπως τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

 

Του Σοφοκλή Φραγκογιαννόπυλου

Πρόκειται πάνω απ΄όλα για μια ηθική δικαίωση του ΑΟ Μακρισίων, αλλά και του νομικού του Χάρη Γργηγορίου, ο οποίος πήρε το θέμα «επάνω του» και επέμεινε, να προσβάλλει την υπόθεση στην Επιτροπή Εφέσεων. Και η δικαίωση ήρθε, με αποτέλεσμα πέρα από το ηθικό σκέλος, να ακολουθήσει και το πρακτικό. Δηλαδή, επιστρέφονται στα Μακρίσια οι έξι βαθμοί, ανακτούν ξανά την 3η προνομιούχο θέση της Α2 κατηγορίας και πλέον, κερδίζουν την άνοδό τους στο μεγάλο πρωτάθλημα της Ηλείας.

 

Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης

Η απόφαση, η οποία επιδόθηκε σήμερα στα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς δεν θα μπορούσαμε να τα αποκαλέσουμε διάδικα, δηλαδή την ΕΠΣ Ηλείας και τον ΑΟ Μακρισίων, περιλαμβάνει ένα σκεπτικό δώδεκα σελίδων και άνω των τεσσάρων χιλιάδων λέξεων. Ένα σκεπτικό, το οποίο βασίζεται πάνω στο γεγονός ότι τα Μακρίσια, είχαν εκδώσει κανονική κάρτα υγείας, η οποία εκ παραδρομής ξεχάστηκε και προσκομίστηκε εκείνη η οποία είχε υποστεί αλλοίωση. Μια αλλοιωμένη κάρτα, η οποία ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, το οποίο κρινόταν ουσιαστικά αδιάφορο, καθώς η αντίπαλη ομάδα δεν διεκδικούσε τίποτα. Επίσης κρίθηκε ότι η χρησιμοποίησή της, δεν θα απέφερε κανένα ουσιαστικό κέρδος, παρά περισσότερο πρόβλημα, όπως και προέκυψε, μέσα από την τιμωρία που επέβαλλε στα Μακρίσια η Επιτροπή Δεοντολογίας. Με βάση το σκεπτικό, η έννοια της πλαστογραφίας, αποτελεί αυτόνομη έννοια στον χώρο του πειθαρχικού αθλητικού δικαίου, όπως τυποποιείται από τις αλλαγές στον τελευταίο Κώδικα Δεοτολογίας, ο οποίος και προϋποθέτει την ύπαρξη του στοιχείου της γνώσης και του σκοπού, στοιχεία τα οποία απουσίαζαν από την περίπτωση των Μακρισίων, αφού αφενός το έκαναν κατά λάθος και αφετέρου δεν είχαν να κερδίσουν τίποτα, αφού το ματς ήταν εύκολο να το κερδίσουν και χωρίς τη συμμετοχή του Παντελή Διονυσόπουλου. Αντίθετα ο κίνδυνος τιμωρίας και αφαίρεσης βαθμών, δεν συγκρινόταν σε σημασία, από την πιθανότητα να χαθεί το ματς μέσα στα Μακρίσια και η άνοδος εν συνεχεία.

 

Πιο συγκεκριμένα, στο σκεπτικό αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

 

«Με την τελευταία αυτή διάταξη (του ΚωδΔ του έτους 2020), σε σύγκριση με το περιεχόμενο των ανάλογων διατάξεων του ΚωδΔ του έτους 2019, προστέθηκε στην υποκειμενική υπόσταση του πειθαρχικού αδικήματος της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου το στοιχείο της γνώσης του δράστη και διευκρινίστηκε ότι η «παραποίηση» (κατά τη διατύπωση του ΚωδΔ του έτους 2019) των έγκυρων έννομων σχέσεων, ως σκοπούμενο αποτέλεσμα της πλαστογραφίας, της νόθευσης ή της χρήσης του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου, συνίσταται στην αλλοίωση, τροποποίηση, μεταβολή ή ακύρωση αυτών (έγκυρων έννομων σχέσεων). Από τη διάταξη του άρθρου 17 του ΚωδΔ που τυποποιεί την πλαστογραφία, ως αυτόνομη έννοια στον χώρο του αθλητικού πειθαρχικού δικαίου, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του αθλητικού αυτού πειθαρχικού αδικήματος απαιτείται η πλήρωση των ακόλουθων όρων της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης και ειδικότερα αντικειμενικά μεν η εξ υπαρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος εμφανίζει το έγγραφο ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η νόθευση (ή παραποίηση, κατά τη διατύπωση της προαναφερόμενης διάταξης του ΚωδΔ) γνήσιου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας του περιεχομένου του, υποκειμενικά δε απαιτείται δόλος που περιλαμβάνει τη γνώση και τη θέληση του υπαιτίου για την παραγωγή εκείνων των πραγματικών περιστατικών που σύμφωνα με τον νόμο απαρτίζουν την έννοια της πράξης (όπως ειδικότερα η έννοια του δόλου αποδίδεται στη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 του παλαιού Ποινικού Κώδικα, αλλά και στην ταυτάριθμη και ταυτόσημη διάταξη του νέου ΠΚ) και περαιτέρω σκοπός του (υπερχειλής δόλος), η ανάγκη για τη συνδρομή του οποίου-σκοπού- συνάγεται από την προσθήκη της λέξης «…προκειμένου …» στο κείμενο της διάταξης, να παραποιήσει, δηλαδή να αλλοιώσει, να τροποποιήσει, να μεταβάλει ή να ακυρώσει, έγκυρες έννομες σχέσεις, ανεξάρτητα εάν επιτεύχθηκε ή όχι ο σκοπός της παραποίησης, δηλαδή εάν πραγματικά έλαβε χώρα η αλλοίωση, τροποποίηση κ.λ.π. των έγκυρων αυτών έννομων σχέσεων, την επενέργεια επί των οποίων είχε ως σκοπό της πράξης του ο υπαίτιος. Ως έγγραφο, το οποίο αποτελεί το υλικό αντικείμενο της πλαστογραφίας νοείται, κατά την έννοια του άρθρου 13 εδ. γ του παλαιού, αλλά και του νέου ΠΚ, κάθε γραπτό, που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει έννομη σημασία, όπως επίσης και κάθε σημείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός, ενώ από τη φύση και τη λειτουργία του εγγράφου προκύπτει ότι αυτό είναι απαραίτητο να είναι αντικειμενικά πρόσφορο να παράγει με τη χρήση του έννομες συνέπειες, οι οποίες να έχουν σχέση με ποδοσφαιρικές δραστηριότητες».

 

Τα πραγματικά περιστατικά που διαπιστώθηκαν

 

Το σκεπτικό της απόφασης, παραθέτει επίσης πραγματικά περιστατικά τα οποία διαπιστώθηκαν από την επανεκτίμηση των στοιχείων του πειθαρχικού φακέλου, από τις μαρτυρικές καταθέσεις που ελήφθησαν κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που προσκόμισαν τα Μακρίσια:

 

«Στις 30.4.2022 στο γήπεδο ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ πραγματοποιήθηκε αγώνας μεταξύ των σωματείων «ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΧΑΡΙΑΣ». Κατά τον έλεγχο που έκανε ο διαιτητής του παραπάνω αγώνα, Νικόλαος Σταυρόπουλος, διαπίστωσε ότι η κάρτα υγείας του δηλωμένου ποδοσφαιριστή του σωματείου ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ, Παντελή Διονυσόπουλου του Χαραλάμπους, με ΑΡ.Δ.ΕΠΟ 1222372 και ΑΡ. ΦΑΝΕΛΑΣ 4 (όπως αναγράφεται στο Φ.Α αγώνος), ήταν παραποιημένη και συγκεκριμένα στο μήνα. Ως εκ τούτου, ο διαιτητής, πριν την έναρξη του αγώνα, κάλεσε τον αρχηγό του προαναφερόμενου σωματείου και τον ενημέρωσε ότι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα. Ο αρχηγός συμφώνησε και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν συμμετείχε στον αγώνα. Στο τέλος του αγώνα ο αρχηγός του σωματείου υπέγραψε με επιφύλαξη διότι δεν συμφωνούσε με την απόφαση του διαιτητή να κρατήσει την κάρτα υγείας και το δελτίο του ποδοσφαιριστή ώστε να τα παραδώσει στην διοργανώτρια εφόσον ο ποδοσφαιριστής δεν είχε συμμετοχή στον αγώνα. Το Φ.Α, η έκθεση παρατηρητή, η κάρτα υγείας και το δελτίο του ποδοσφαιριστή παραδόθηκαν στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΗ, η οποία με την σειρά της κάλεσε σε απολογία τον εκπρόσωπο του σωματείου. Κατά τη συνεδρίαση της 11.5.2022 της Πειθαρχικής Επιτροπής, απολογήθηκε αυτοπροσώπως, κατόπιν κλήσης του (βλ. την 23η/4.5.2022 πράξη), ο εκπρόσωπος του σωματείου ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ, Γεώργιος Μυλωνάς, ο οποίος παρουσίασε στην Επιτροπή καρδιογράφημα του ποδοσφαιριστή. Επίσης, προσκόμισε νέα κάρτα υγείας με την ίδια ημερομηνία (28.1.2022) και την από 9.5.2022 βεβαίωση του θεράποντα ιατρού Αλέξανδρου Ζαφειρόπουλου, σύμφωνα με την οποία έγινε αντικατάσταση της κάρτας υγείας του εν λόγω ποδοσφαιριστή στις 28.1.2022 λόγω νόσησής του από COVID – 19. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΗ έκρινε αναξιόπιστη τη βεβαίωση του ιατρού διότι από τις καταστάσεις COVID – 19, που ήταν υποχρεωμένο το σωματείο να παραδίδει στον διαιτητή του κάθε αγώνα αναφέροντας της συνθήκες συμμετοχής του κάθε ποδοσφαιριστή (rapid – εμβόλιο – νόσηση), προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν ως εμβολιασμένος μέχρι και τις 5.2.2022 και ως νοσήσας στις 13.2.2022, ενώ σύμφωνα με τη βεβαίωση του ιατρού στις 28.1.2022 προέβη στην έκδοση νέας κάρτας λόγω νόσησης. Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή διαπίστωσε παραποίηση την κάρτας υγείας του ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι η παραποιημένη κάρτα υγείας φέρει διαφορετική υπογραφή και οι τρεις σφραγίδες του ιατρού είναι ανάποδα επάνω στην κάρτα. Επίσης, τα δύο τελευταία ψηφία του έτους έχουν εντελώς διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα από τα υπόλοιπά αριθμητικά στοιχεία της κάρτας. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής καθ’ όλη την διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου αγωνιζόταν κανονικά απαριθμώντας 16 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο, ενώ η μη συμμετοχή του στον παραπάνω αγώνα οφείλεται στην απαγόρευση συμμετοχής από τον διαιτητή. Η αναγραφή του στη λίστα COVID – 19 και στο Φ.Α αποδεικνύει, κατά την κρίση της Επιτροπής, τον δόλο του σωματείου και την πραγματοποίηση της αξιόποινης πράξης από αυτό. Άλλωστε, σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής, η σωστή ημερομηνία της κάρτας υγείας είναι η 28.12.20 και έχει διορθωθεί ως προς τον μήνα (με διαφορετικό χρώμα) και ως προς το έτος προσθέτοντας τα δύο τελευταία ψηφία (2022). Στην κάρτα υγείας αναγράφεται η ημερομηνία εξέτασης του ιατρού οπότε εάν υποτεθεί ότι η ορθή ημερομηνία ήταν 28.12.2020 η κάρτα θα είχε ισχύ, κατά την κρίση της εν λόγω Επιτροπής, μέχρι τις 28.12.2021. Για το λόγο δε αυτό η ανωτέρω Επιτροπή παρέπεμψε την υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Με την από 14.6.2022 Τελική Έκθεση της Ερευνήτριας της Επιτροπής Δεοντολογίας Αναστασίας Δασκαγιάννη η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Δικαστικό Τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας, καθόσον κρίθηκε από την ερευνήτρια ότι η εκκαλούσα ήταν πειθαρχικώς ελεγκτέα, καθότι είχε υποπέσει στο αδίκημα της πλαστογραφίας της κάρτας υγείας του ανωτέρω αθλητή, γεγονός που συνιστά ανήθικη και αντιδεοντολογική συμπεριφορά που βλάπτει την ακεραιότητα και την υπόληψη του ποδοσφαίρου, αφού η εκκαλούσα νόθευσε μέσω αγνώστου προσώπου και σε άγνωστο χρόνο έως τις 30.4.2022 την ανωτέρω κάρτα υγεία, ώστε να δημιουργείται η εντύπωση ότι η κάρτα υγεία εκδόθηκε στις 28.01.2022 και εν συνεχεία χρησιμοποίησε αυτό το έγγραφο στον αγώνα που διεξήχθη στις 30.4.2022. Ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας η εκκαλούσα προσκόμισε την υπ’ αριθ. 6936/5.7.2022 ένορκη βεβαίωση μάρτυρα του ανωτέρω ιατρού Αλέξανδρου Ζαφειρόπουλου, ο οποίος δήλωσε ότι ο ίδιος εξέδωσε μία κάρτα υγείας με εσφαλμένη ημερομηνία από παραδρομή, ήτοι 28.12.2022 και μία νέα κάρτα υγείας σε αντικατάσταση της λανθασμένης με ημερομηνία 28.1.2022, η δε αντικατάσταση αυτή έγινε με πρωτοβουλία του ποδοσφαιριστή Π. Διονυσόπουλου, ο οποίος όταν διαπίστωσε το ανωτέρω λάθος ζήτησε την αναγραφή της σωστής ημερομηνίας, η δε λανθασμένη κάρτα είχε τροποποιηθεί ως προς το μήνα, αφού κάποιος πάνω στο 01 είχε αναγράψει».

 

 

 

Και το συμπέρασμα της Επιτροπής Εφέσεων

Κατόπιν όλων αυτών, η Επιτροπή Εφέσεων, καταλήγει και σε ένα συμπέρασμα, το οποίο είναι το εξής:

 

«Από την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας και από την ανωτέρω υπ’ αριθ.. 6936/5.7.2022 ένορκη βεβαίωση μάρτυρα του ανωτέρω ιατρού Αλέξανδρου Ζαφειρόπουλου προκύπτει με τρόπο μη αμφισβητούμενο ότι ο ανωτέρω ιατρός μετά από ιατρικό έλεγχο εξέδωσε αρχικά νέα κάρτα υγείας μετά από νόσηση στον ποδοσφαιριστή Π. Διονυσόπουλο στις 28.1.2022 με εσφαλμένη ημερομηνία από παραδρομή, ήτοι 28.12.2022, δηλαδή ημερομηνία μελλοντική. Από την επισκόπηση αυτής της κάρτας υγείας του ποδοσφαιριστή του αθλητικού σωματείου «ΑΟ Μακρυσίων» Παντελή Διονυσόπουλου προκύπτει ότι η εν λόγω κάρτα μετά από την έκδοσή της παραποιήθηκε ως προς την ημερομηνία που φέρει καθώς πάνω στην αριθμητική ένδειξη του μήνα (12) έχει πατηθεί με έντονη γραφή ο αριθμός 01, έτσι ώστε να φανεί ότι αυτή εκδόθηκε στις 28.1.2022, ημερομηνία κατά την οποία πράγματι εκδόθηκε και όχι στις 28.12.2022, ημερομηνία που έφερε εκ παραδρομής. Η παραποίηση αυτή τελέστηκε από άγνωστο πρόσωπο, σε άγνωστο χρόνο και σε άγνωστο τόπο, όπως ορθά αναφέρεται στην εκκαλουμένη απόφαση.

Μετά τη διαπίστωση της ανωτέρω παραποίησης από τον Γενικό Αρχηγό της εκκαλούσας ομάδας Αναστάσιο Γκότση, ο ανωτέρω ποδοσφαιριστής μετέβη εκ νέου στον ανωτέρω ιατρό, ο οποίος εξέδωσε εκ νέου την κάρτα υγείας με τη σωστή ημερομηνία, ήτοι 28.1.2022, ενώ ο ποδοσφαιριστής αποχώρησε από το ιατρείο έχοντας μαζί του και τις δύο κάρτες υγείας. Κατόπιν τούτων, ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε κανονικά σε αγώνες μέχρι τις 30.4.2022, όπως προκύπτει από σχετικά φύλλα αγώνα που περιλαμβάνονται στο φάκελο της δικογραφίας, οπότε στον αγώνα με μεταξύ των σωματείων «ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΧΑΡΙΑΣ» και κατά τον έλεγχο που έκανε ο διαιτητής του παραπάνω αγώνα, Νικόλαος Σταυρόπουλος, διαπιστώθηκε ότι η προσκομιζόμενη στον αγώνα αυτόν κάρτα υγείας του ανωτέρω ποδοσφαιριστή Παντελή Διονυσόπουλου ήταν παραποιημένη και συγκεκριμένα στο μήνα, με αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στον ανωτέρω αγώνα.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ασφαλώς με βάση τα υπάρχοντα στο φάκελο της δικογραφίας στοιχεία, ότι για τον ανωτέρω ποδοσφαιριστή η εκκαλούσα ομάδα είχε δύο εκδοθείσες από τον ανωτέρω ιατρό κάρτες υγείας, μία εμφανώς παραποιημένη με ημερομηνία 28.12.2022 και μία έγκυρη σε αντικατάσταση της παραποιημένης με ημερομηνία έκδοσης 28.1.2022, με την οποία και αυτός αγωνίστηκε σε όλους τους αγώνες μέχρι τις 30.4.2022, αφού διαφορετικά, σε περίπτωση που είχε κάνει χρήση της προδήλως παραποιημένης κάρτας αυτό θα είχε γίνει αμέσως αντιληπτό από τα έμπειρα μάτια των διαιτητών, όπως άλλωστε έγινε αντιληπτό αμέσως από τον διαιτητή Σταυρόπουλο στον αγώνα της 30ης.4.2022, όταν εκ παραδρομής προσκομίστηκε η παραποιημένη κάρτα υγείας. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κώδικα Δεοντολογίας ΕΠΟ, για να κριθεί πειθαρχικώς ελεγκτέο ένα ποδοσφαιρικό σωματείο για το αθλητικό αδίκημα της πλαστογραφίας και της νόθευσης εγγράφου θα πρέπει να αποδειχθεί ότι αυτό με δόλο πλαστογράφησε ή νόθευσε έγγραφο σε σχέση με ποδοσφαιρικές δραστηριότητες προκειμένου να αλλοιώσει, τροποποιήσει, μεταβάλει ή ακυρώσει έγκυρες έννομες σχέσεις. Από τη διάταξη δηλαδή του άρθρου 17 του ΚωδΔ που τυποποιεί την πλαστογραφία, ως αυτόνομη έννοια στον χώρο του αθλητικού πειθαρχικού δικαίου, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του αθλητικού αυτού πειθαρχικού αδικήματος απαιτείται η πλήρωση των ακόλουθων όρων της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης και ειδικότερα αντικειμενικά μεν η εξ υπαρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος εμφανίζει το έγγραφο ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η νόθευση (ή παραποίηση, κατά τη διατύπωση της προαναφερόμενης διάταξης του ΚωδΔ) γνήσιου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας του περιεχομένου του, υποκειμενικά δε απαιτείται δόλος που περιλαμβάνει τη γνώση και τη θέληση του υπαιτίου για την παραγωγή εκείνων των πραγματικών περιστατικών που σύμφωνα με τον νόμο απαρτίζουν την έννοια της πράξης (όπως ειδικότερα η έννοια του δόλου αποδίδεται στη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 του παλαιού Ποινικού Κώδικα, αλλά και στην ταυτάριθμη και ταυτόσημη διάταξη του νέου ΠΚ) και περαιτέρω σκοπός του (υπερχειλής δόλος), η ανάγκη για τη συνδρομή του οποίου-σκοπού- συνάγεται από την προσθήκη της λέξης «…προκειμένου …» στο κείμενο της διάταξης, να παραποιήσει, δηλαδή να αλλοιώσει, να τροποποιήσει, να μεταβάλει ή να ακυρώσει, έγκυρες έννομες σχέσεις, ανεξάρτητα εάν επιτεύχθηκε ή όχι ο σκοπός της παραποίησης, δηλαδή εάν πραγματικά έλαβε χώρα η αλλοίωση, τροποποίηση κ.λ.π. των έγκυρων αυτών έννομων σχέσεων, την επενέργεια επί των οποίων είχε ως σκοπό της πράξης του ο υπαίτιος. Στην προκειμένη περίπτωση δεν αποδείχθηκε η υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος αφού κατά την εκκαλουμένη απόφαση αποδόθηκε στο εκκαλούν ευθύνη για πράξη που τέλεσε άγνωστο πρόσωπο, σε άγνωστο χρόνο και σε άγνωστο τόπο, δηλαδή χωρίς να αποδειχθεί ότι το πρόσωπο αυτό ενεργούσε για το εκκαλούν σωματείο, το οποίο άλλωστε δεν μπορούσε να έχει δόλο για την τέλεση του αδικήματος αυτού, αφού πέρα από το γεγονός ότι για τον ανωτέρω ποδοσφαιριστή υπήρχε νομίμως εκδοθείσα κάρτα υγείας, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, με την οποία αυτός είχε αγωνιστεί στους λοιπούς μέχρι τις 30.4.2022 αγώνες, το εκκαλούν σωματείο είχε ήδη εξασφαλίσει την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Δεν αποδείχθηκε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, με βάση τα ανωτέρω, η γνώση και θέληση εκ μέρους του εκκαλούντος σωματείου των περιστατικών που απαρτίζουν την ως άνω πράξη της πλαστογραφίας της κάρτας υγείας του ως άνω ποδοσφαιριστή του ,αφού δεν αποδείχτηκε , ότι όργανο αυτού είχε παραποιήσει την κάρτα υγείας του τελευταίου , ούτε γνώση αυτού του γεγονότος (πλαστογραφίας) από το εκκαλούν , ούτε βεβαίως αποδείχτηκε σκοπός του τελευταίου να προκαλέσει πλάνη σχετικώς με τη γνησιότητά της, σε άλλους και συγκεκριμένα στο διαιτητή του αγώνα διότι , αφενός μεν , όπως αποδείχτηκε υπήρχε νομίμως εκδοθείσα κάρτα υγείας του εν λόγω ποδοσφαιριστή , αφετέρου δε, από την χρήση της πλαστής (παραποιημένης ) κάρτας υγείας μόνο ζημία θα προκαλείτο στο εκκαλούν σωματείο σε περίπτωση διαπίστωσης της πλαστότητος , όπως έγινε στην επίδικη περίπτωση , ήτοι δια της τιμωρίας του και της απώλεια ανόδου κατηγορίας. Επομένως, εφόσον δεν αποδείχτηκε ότι όργανο του εκκαλούντος σωματείου είχε παραποιήσει την κάρτα υγείας του ποδοσφαιριστή , ούτε σκοπός του ( του εκκαλούντος σωματείου) να παραπλανήσει με τη χρήση της άλλον για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες ( ότι δηλαδή επρόκειτο για γνήσια κάρτα υγείας ) , ούτε βεβαίως ότι έγινε η χρήση της επίμαχης κάρτας υγείας εν γνώσει της πλαστότητας εκ μέρους του εκκαλούντος σωματείου, η Επιτροπή κρίνει ότι το εκκαλούν σωματείο δεν υπέπεσε και δεν είναι πειθαρχικά ελεγκτέο για παραβάσεις των άρθρων 13 παρ. 1, 2, 3, 17 παρ. 1, 2, 3 και 25 του Κώδικα Δεοντολογίας, η δε εκκαλουμένη απόφαση που έκρινε τα αντίθετα πρέπει για το λόγο αυτό να εξαφανισθεί».

 

Και το σκεπτικό καταλήγει:

 

«Κατ’ ακολουθίαν τούτων, πρέπει η κρινόμενη έφεση να γίνει δεκτή και περαιτέρω, κατ’ άρθρο 32 παρ.2 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων, να διαταχθεί η επιστροφή στο εκκαλούν σωματείο του παράβολου της έφεσης (όχι όμως και του τέλους λειτουργίας της Επιτροπής)».

 

 

 

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Πολλοί μιλάνε για εμένα αλλά… χωρίς εμένα!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ   Πολλοί μιλάνε για εμένα αλλά… χωρίς εμένα!   Και το χειρότερο; Χωρίς να με …

Στις «υπογραφές» του έργου, δελτία τύπου παντού – Για τη διάλυση της εργολαβίας, ούτε κουβέντα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας!!!

«Πέταξε» το έργο στο Φράγμα του Πηνειού! Ένας ακριβός χρόνος (19 Αυγούστου 2021) πέρασε από τη μέρα που «έπεσαν οι …

Σταμάτησε η τσιμεντοποίηση της Κουρούτας… λόγω απλήρωτων λογαριασμών !!!

Αίτηση αναστολής εργασιών υπέβαλε στην Τεχνική Υπηρεσίας του δήμου Ήλιδας, σύμφωνα με πληροφορίες του «Ilia.news» ο εργολάβος που εκτελεί το …

Σε ποιους έγινε… «δώρο» το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός»;

Αναβρασμός επικρατεί σε όλα τα μελετητικά, λογιστικά, χρηματοοικονομικά, γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα από… το «εξαφανισμένο» πρόγραμμα «Πράσινος …

Περιβαλλοντική «βόμβα» στην παραλία των Λεχαινών!

Μια ολόκληρη, παράνομη και επικίνδυνη χωματερή «απλώνεται», για πάρα πολλά μέτρα, μια «ανάσα» μόλις από την παραλία των Λεχαινών. Αμέτρητοι …

Άφησαν την πυρόπληκτη Βάλμη… χωρίς νερό!!!

Χωρίς νερό έχει μείνει εδώ και πέντε μέρες η Βάλμη που και αυτό το καλοκαίρι δοκιμάστηκε για ακόμα μια φορά …

  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • Αθώωση Μακρισίων: Δεν υπήρχε ούτε “δόλος”, ούτε “σκοπός”-Το σκεπτικό των δώδεκα σελίδων και των τεσσάρων χιλιάδων λέξεων

Αθώωση Μακρισίων: Δεν υπήρχε ούτε “δόλος”, ούτε “σκοπός”-Το σκεπτικό των δώδεκα σελίδων και των τεσσάρων χιλιάδων λέξεων

Με τον Χάρη Γρηγορίου μπροστάρη, τα Μακρίσια πέτυχαν έναν δικαστικό θρίαμβο. Για δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες, βγαίνουν νικητές ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων και αν την πρώτη φορά, η δικαίωσή τους ήρθε έναντι της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣΗ, αυτή τη φορά η αξία της είναι σαφώς υπέρτερη, καθώς ανατρέπει απόφαση τακτικών δικαστών, όπως τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

 

Του Σοφοκλή Φραγκογιαννόπυλου

Πρόκειται πάνω απ΄όλα για μια ηθική δικαίωση του ΑΟ Μακρισίων, αλλά και του νομικού του Χάρη Γργηγορίου, ο οποίος πήρε το θέμα «επάνω του» και επέμεινε, να προσβάλλει την υπόθεση στην Επιτροπή Εφέσεων. Και η δικαίωση ήρθε, με αποτέλεσμα πέρα από το ηθικό σκέλος, να ακολουθήσει και το πρακτικό. Δηλαδή, επιστρέφονται στα Μακρίσια οι έξι βαθμοί, ανακτούν ξανά την 3η προνομιούχο θέση της Α2 κατηγορίας και πλέον, κερδίζουν την άνοδό τους στο μεγάλο πρωτάθλημα της Ηλείας.

 

Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης

Η απόφαση, η οποία επιδόθηκε σήμερα στα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς δεν θα μπορούσαμε να τα αποκαλέσουμε διάδικα, δηλαδή την ΕΠΣ Ηλείας και τον ΑΟ Μακρισίων, περιλαμβάνει ένα σκεπτικό δώδεκα σελίδων και άνω των τεσσάρων χιλιάδων λέξεων. Ένα σκεπτικό, το οποίο βασίζεται πάνω στο γεγονός ότι τα Μακρίσια, είχαν εκδώσει κανονική κάρτα υγείας, η οποία εκ παραδρομής ξεχάστηκε και προσκομίστηκε εκείνη η οποία είχε υποστεί αλλοίωση. Μια αλλοιωμένη κάρτα, η οποία ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, το οποίο κρινόταν ουσιαστικά αδιάφορο, καθώς η αντίπαλη ομάδα δεν διεκδικούσε τίποτα. Επίσης κρίθηκε ότι η χρησιμοποίησή της, δεν θα απέφερε κανένα ουσιαστικό κέρδος, παρά περισσότερο πρόβλημα, όπως και προέκυψε, μέσα από την τιμωρία που επέβαλλε στα Μακρίσια η Επιτροπή Δεοντολογίας. Με βάση το σκεπτικό, η έννοια της πλαστογραφίας, αποτελεί αυτόνομη έννοια στον χώρο του πειθαρχικού αθλητικού δικαίου, όπως τυποποιείται από τις αλλαγές στον τελευταίο Κώδικα Δεοτολογίας, ο οποίος και προϋποθέτει την ύπαρξη του στοιχείου της γνώσης και του σκοπού, στοιχεία τα οποία απουσίαζαν από την περίπτωση των Μακρισίων, αφού αφενός το έκαναν κατά λάθος και αφετέρου δεν είχαν να κερδίσουν τίποτα, αφού το ματς ήταν εύκολο να το κερδίσουν και χωρίς τη συμμετοχή του Παντελή Διονυσόπουλου. Αντίθετα ο κίνδυνος τιμωρίας και αφαίρεσης βαθμών, δεν συγκρινόταν σε σημασία, από την πιθανότητα να χαθεί το ματς μέσα στα Μακρίσια και η άνοδος εν συνεχεία.

 

Πιο συγκεκριμένα, στο σκεπτικό αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

 

«Με την τελευταία αυτή διάταξη (του ΚωδΔ του έτους 2020), σε σύγκριση με το περιεχόμενο των ανάλογων διατάξεων του ΚωδΔ του έτους 2019, προστέθηκε στην υποκειμενική υπόσταση του πειθαρχικού αδικήματος της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου το στοιχείο της γνώσης του δράστη και διευκρινίστηκε ότι η «παραποίηση» (κατά τη διατύπωση του ΚωδΔ του έτους 2019) των έγκυρων έννομων σχέσεων, ως σκοπούμενο αποτέλεσμα της πλαστογραφίας, της νόθευσης ή της χρήσης του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου, συνίσταται στην αλλοίωση, τροποποίηση, μεταβολή ή ακύρωση αυτών (έγκυρων έννομων σχέσεων). Από τη διάταξη του άρθρου 17 του ΚωδΔ που τυποποιεί την πλαστογραφία, ως αυτόνομη έννοια στον χώρο του αθλητικού πειθαρχικού δικαίου, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του αθλητικού αυτού πειθαρχικού αδικήματος απαιτείται η πλήρωση των ακόλουθων όρων της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης και ειδικότερα αντικειμενικά μεν η εξ υπαρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος εμφανίζει το έγγραφο ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η νόθευση (ή παραποίηση, κατά τη διατύπωση της προαναφερόμενης διάταξης του ΚωδΔ) γνήσιου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας του περιεχομένου του, υποκειμενικά δε απαιτείται δόλος που περιλαμβάνει τη γνώση και τη θέληση του υπαιτίου για την παραγωγή εκείνων των πραγματικών περιστατικών που σύμφωνα με τον νόμο απαρτίζουν την έννοια της πράξης (όπως ειδικότερα η έννοια του δόλου αποδίδεται στη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 του παλαιού Ποινικού Κώδικα, αλλά και στην ταυτάριθμη και ταυτόσημη διάταξη του νέου ΠΚ) και περαιτέρω σκοπός του (υπερχειλής δόλος), η ανάγκη για τη συνδρομή του οποίου-σκοπού- συνάγεται από την προσθήκη της λέξης «…προκειμένου …» στο κείμενο της διάταξης, να παραποιήσει, δηλαδή να αλλοιώσει, να τροποποιήσει, να μεταβάλει ή να ακυρώσει, έγκυρες έννομες σχέσεις, ανεξάρτητα εάν επιτεύχθηκε ή όχι ο σκοπός της παραποίησης, δηλαδή εάν πραγματικά έλαβε χώρα η αλλοίωση, τροποποίηση κ.λ.π. των έγκυρων αυτών έννομων σχέσεων, την επενέργεια επί των οποίων είχε ως σκοπό της πράξης του ο υπαίτιος. Ως έγγραφο, το οποίο αποτελεί το υλικό αντικείμενο της πλαστογραφίας νοείται, κατά την έννοια του άρθρου 13 εδ. γ του παλαιού, αλλά και του νέου ΠΚ, κάθε γραπτό, που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει έννομη σημασία, όπως επίσης και κάθε σημείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός, ενώ από τη φύση και τη λειτουργία του εγγράφου προκύπτει ότι αυτό είναι απαραίτητο να είναι αντικειμενικά πρόσφορο να παράγει με τη χρήση του έννομες συνέπειες, οι οποίες να έχουν σχέση με ποδοσφαιρικές δραστηριότητες».

 

Τα πραγματικά περιστατικά που διαπιστώθηκαν

 

Το σκεπτικό της απόφασης, παραθέτει επίσης πραγματικά περιστατικά τα οποία διαπιστώθηκαν από την επανεκτίμηση των στοιχείων του πειθαρχικού φακέλου, από τις μαρτυρικές καταθέσεις που ελήφθησαν κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που προσκόμισαν τα Μακρίσια:

 

«Στις 30.4.2022 στο γήπεδο ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ πραγματοποιήθηκε αγώνας μεταξύ των σωματείων «ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΧΑΡΙΑΣ». Κατά τον έλεγχο που έκανε ο διαιτητής του παραπάνω αγώνα, Νικόλαος Σταυρόπουλος, διαπίστωσε ότι η κάρτα υγείας του δηλωμένου ποδοσφαιριστή του σωματείου ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ, Παντελή Διονυσόπουλου του Χαραλάμπους, με ΑΡ.Δ.ΕΠΟ 1222372 και ΑΡ. ΦΑΝΕΛΑΣ 4 (όπως αναγράφεται στο Φ.Α αγώνος), ήταν παραποιημένη και συγκεκριμένα στο μήνα. Ως εκ τούτου, ο διαιτητής, πριν την έναρξη του αγώνα, κάλεσε τον αρχηγό του προαναφερόμενου σωματείου και τον ενημέρωσε ότι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα. Ο αρχηγός συμφώνησε και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν συμμετείχε στον αγώνα. Στο τέλος του αγώνα ο αρχηγός του σωματείου υπέγραψε με επιφύλαξη διότι δεν συμφωνούσε με την απόφαση του διαιτητή να κρατήσει την κάρτα υγείας και το δελτίο του ποδοσφαιριστή ώστε να τα παραδώσει στην διοργανώτρια εφόσον ο ποδοσφαιριστής δεν είχε συμμετοχή στον αγώνα. Το Φ.Α, η έκθεση παρατηρητή, η κάρτα υγείας και το δελτίο του ποδοσφαιριστή παραδόθηκαν στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΗ, η οποία με την σειρά της κάλεσε σε απολογία τον εκπρόσωπο του σωματείου. Κατά τη συνεδρίαση της 11.5.2022 της Πειθαρχικής Επιτροπής, απολογήθηκε αυτοπροσώπως, κατόπιν κλήσης του (βλ. την 23η/4.5.2022 πράξη), ο εκπρόσωπος του σωματείου ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ, Γεώργιος Μυλωνάς, ο οποίος παρουσίασε στην Επιτροπή καρδιογράφημα του ποδοσφαιριστή. Επίσης, προσκόμισε νέα κάρτα υγείας με την ίδια ημερομηνία (28.1.2022) και την από 9.5.2022 βεβαίωση του θεράποντα ιατρού Αλέξανδρου Ζαφειρόπουλου, σύμφωνα με την οποία έγινε αντικατάσταση της κάρτας υγείας του εν λόγω ποδοσφαιριστή στις 28.1.2022 λόγω νόσησής του από COVID – 19. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΗ έκρινε αναξιόπιστη τη βεβαίωση του ιατρού διότι από τις καταστάσεις COVID – 19, που ήταν υποχρεωμένο το σωματείο να παραδίδει στον διαιτητή του κάθε αγώνα αναφέροντας της συνθήκες συμμετοχής του κάθε ποδοσφαιριστή (rapid – εμβόλιο – νόσηση), προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν ως εμβολιασμένος μέχρι και τις 5.2.2022 και ως νοσήσας στις 13.2.2022, ενώ σύμφωνα με τη βεβαίωση του ιατρού στις 28.1.2022 προέβη στην έκδοση νέας κάρτας λόγω νόσησης. Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή διαπίστωσε παραποίηση την κάρτας υγείας του ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι η παραποιημένη κάρτα υγείας φέρει διαφορετική υπογραφή και οι τρεις σφραγίδες του ιατρού είναι ανάποδα επάνω στην κάρτα. Επίσης, τα δύο τελευταία ψηφία του έτους έχουν εντελώς διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα από τα υπόλοιπά αριθμητικά στοιχεία της κάρτας. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής καθ’ όλη την διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου αγωνιζόταν κανονικά απαριθμώντας 16 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο, ενώ η μη συμμετοχή του στον παραπάνω αγώνα οφείλεται στην απαγόρευση συμμετοχής από τον διαιτητή. Η αναγραφή του στη λίστα COVID – 19 και στο Φ.Α αποδεικνύει, κατά την κρίση της Επιτροπής, τον δόλο του σωματείου και την πραγματοποίηση της αξιόποινης πράξης από αυτό. Άλλωστε, σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής, η σωστή ημερομηνία της κάρτας υγείας είναι η 28.12.20 και έχει διορθωθεί ως προς τον μήνα (με διαφορετικό χρώμα) και ως προς το έτος προσθέτοντας τα δύο τελευταία ψηφία (2022). Στην κάρτα υγείας αναγράφεται η ημερομηνία εξέτασης του ιατρού οπότε εάν υποτεθεί ότι η ορθή ημερομηνία ήταν 28.12.2020 η κάρτα θα είχε ισχύ, κατά την κρίση της εν λόγω Επιτροπής, μέχρι τις 28.12.2021. Για το λόγο δε αυτό η ανωτέρω Επιτροπή παρέπεμψε την υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Με την από 14.6.2022 Τελική Έκθεση της Ερευνήτριας της Επιτροπής Δεοντολογίας Αναστασίας Δασκαγιάννη η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Δικαστικό Τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας, καθόσον κρίθηκε από την ερευνήτρια ότι η εκκαλούσα ήταν πειθαρχικώς ελεγκτέα, καθότι είχε υποπέσει στο αδίκημα της πλαστογραφίας της κάρτας υγείας του ανωτέρω αθλητή, γεγονός που συνιστά ανήθικη και αντιδεοντολογική συμπεριφορά που βλάπτει την ακεραιότητα και την υπόληψη του ποδοσφαίρου, αφού η εκκαλούσα νόθευσε μέσω αγνώστου προσώπου και σε άγνωστο χρόνο έως τις 30.4.2022 την ανωτέρω κάρτα υγεία, ώστε να δημιουργείται η εντύπωση ότι η κάρτα υγεία εκδόθηκε στις 28.01.2022 και εν συνεχεία χρησιμοποίησε αυτό το έγγραφο στον αγώνα που διεξήχθη στις 30.4.2022. Ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας η εκκαλούσα προσκόμισε την υπ’ αριθ. 6936/5.7.2022 ένορκη βεβαίωση μάρτυρα του ανωτέρω ιατρού Αλέξανδρου Ζαφειρόπουλου, ο οποίος δήλωσε ότι ο ίδιος εξέδωσε μία κάρτα υγείας με εσφαλμένη ημερομηνία από παραδρομή, ήτοι 28.12.2022 και μία νέα κάρτα υγείας σε αντικατάσταση της λανθασμένης με ημερομηνία 28.1.2022, η δε αντικατάσταση αυτή έγινε με πρωτοβουλία του ποδοσφαιριστή Π. Διονυσόπουλου, ο οποίος όταν διαπίστωσε το ανωτέρω λάθος ζήτησε την αναγραφή της σωστής ημερομηνίας, η δε λανθασμένη κάρτα είχε τροποποιηθεί ως προς το μήνα, αφού κάποιος πάνω στο 01 είχε αναγράψει».

 

 

 

Και το συμπέρασμα της Επιτροπής Εφέσεων

Κατόπιν όλων αυτών, η Επιτροπή Εφέσεων, καταλήγει και σε ένα συμπέρασμα, το οποίο είναι το εξής:

 

«Από την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας και από την ανωτέρω υπ’ αριθ.. 6936/5.7.2022 ένορκη βεβαίωση μάρτυρα του ανωτέρω ιατρού Αλέξανδρου Ζαφειρόπουλου προκύπτει με τρόπο μη αμφισβητούμενο ότι ο ανωτέρω ιατρός μετά από ιατρικό έλεγχο εξέδωσε αρχικά νέα κάρτα υγείας μετά από νόσηση στον ποδοσφαιριστή Π. Διονυσόπουλο στις 28.1.2022 με εσφαλμένη ημερομηνία από παραδρομή, ήτοι 28.12.2022, δηλαδή ημερομηνία μελλοντική. Από την επισκόπηση αυτής της κάρτας υγείας του ποδοσφαιριστή του αθλητικού σωματείου «ΑΟ Μακρυσίων» Παντελή Διονυσόπουλου προκύπτει ότι η εν λόγω κάρτα μετά από την έκδοσή της παραποιήθηκε ως προς την ημερομηνία που φέρει καθώς πάνω στην αριθμητική ένδειξη του μήνα (12) έχει πατηθεί με έντονη γραφή ο αριθμός 01, έτσι ώστε να φανεί ότι αυτή εκδόθηκε στις 28.1.2022, ημερομηνία κατά την οποία πράγματι εκδόθηκε και όχι στις 28.12.2022, ημερομηνία που έφερε εκ παραδρομής. Η παραποίηση αυτή τελέστηκε από άγνωστο πρόσωπο, σε άγνωστο χρόνο και σε άγνωστο τόπο, όπως ορθά αναφέρεται στην εκκαλουμένη απόφαση.

Μετά τη διαπίστωση της ανωτέρω παραποίησης από τον Γενικό Αρχηγό της εκκαλούσας ομάδας Αναστάσιο Γκότση, ο ανωτέρω ποδοσφαιριστής μετέβη εκ νέου στον ανωτέρω ιατρό, ο οποίος εξέδωσε εκ νέου την κάρτα υγείας με τη σωστή ημερομηνία, ήτοι 28.1.2022, ενώ ο ποδοσφαιριστής αποχώρησε από το ιατρείο έχοντας μαζί του και τις δύο κάρτες υγείας. Κατόπιν τούτων, ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε κανονικά σε αγώνες μέχρι τις 30.4.2022, όπως προκύπτει από σχετικά φύλλα αγώνα που περιλαμβάνονται στο φάκελο της δικογραφίας, οπότε στον αγώνα με μεταξύ των σωματείων «ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΧΑΡΙΑΣ» και κατά τον έλεγχο που έκανε ο διαιτητής του παραπάνω αγώνα, Νικόλαος Σταυρόπουλος, διαπιστώθηκε ότι η προσκομιζόμενη στον αγώνα αυτόν κάρτα υγείας του ανωτέρω ποδοσφαιριστή Παντελή Διονυσόπουλου ήταν παραποιημένη και συγκεκριμένα στο μήνα, με αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στον ανωτέρω αγώνα.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ασφαλώς με βάση τα υπάρχοντα στο φάκελο της δικογραφίας στοιχεία, ότι για τον ανωτέρω ποδοσφαιριστή η εκκαλούσα ομάδα είχε δύο εκδοθείσες από τον ανωτέρω ιατρό κάρτες υγείας, μία εμφανώς παραποιημένη με ημερομηνία 28.12.2022 και μία έγκυρη σε αντικατάσταση της παραποιημένης με ημερομηνία έκδοσης 28.1.2022, με την οποία και αυτός αγωνίστηκε σε όλους τους αγώνες μέχρι τις 30.4.2022, αφού διαφορετικά, σε περίπτωση που είχε κάνει χρήση της προδήλως παραποιημένης κάρτας αυτό θα είχε γίνει αμέσως αντιληπτό από τα έμπειρα μάτια των διαιτητών, όπως άλλωστε έγινε αντιληπτό αμέσως από τον διαιτητή Σταυρόπουλο στον αγώνα της 30ης.4.2022, όταν εκ παραδρομής προσκομίστηκε η παραποιημένη κάρτα υγείας. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κώδικα Δεοντολογίας ΕΠΟ, για να κριθεί πειθαρχικώς ελεγκτέο ένα ποδοσφαιρικό σωματείο για το αθλητικό αδίκημα της πλαστογραφίας και της νόθευσης εγγράφου θα πρέπει να αποδειχθεί ότι αυτό με δόλο πλαστογράφησε ή νόθευσε έγγραφο σε σχέση με ποδοσφαιρικές δραστηριότητες προκειμένου να αλλοιώσει, τροποποιήσει, μεταβάλει ή ακυρώσει έγκυρες έννομες σχέσεις. Από τη διάταξη δηλαδή του άρθρου 17 του ΚωδΔ που τυποποιεί την πλαστογραφία, ως αυτόνομη έννοια στον χώρο του αθλητικού πειθαρχικού δικαίου, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του αθλητικού αυτού πειθαρχικού αδικήματος απαιτείται η πλήρωση των ακόλουθων όρων της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης και ειδικότερα αντικειμενικά μεν η εξ υπαρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος εμφανίζει το έγγραφο ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η νόθευση (ή παραποίηση, κατά τη διατύπωση της προαναφερόμενης διάταξης του ΚωδΔ) γνήσιου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας του περιεχομένου του, υποκειμενικά δε απαιτείται δόλος που περιλαμβάνει τη γνώση και τη θέληση του υπαιτίου για την παραγωγή εκείνων των πραγματικών περιστατικών που σύμφωνα με τον νόμο απαρτίζουν την έννοια της πράξης (όπως ειδικότερα η έννοια του δόλου αποδίδεται στη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 του παλαιού Ποινικού Κώδικα, αλλά και στην ταυτάριθμη και ταυτόσημη διάταξη του νέου ΠΚ) και περαιτέρω σκοπός του (υπερχειλής δόλος), η ανάγκη για τη συνδρομή του οποίου-σκοπού- συνάγεται από την προσθήκη της λέξης «…προκειμένου …» στο κείμενο της διάταξης, να παραποιήσει, δηλαδή να αλλοιώσει, να τροποποιήσει, να μεταβάλει ή να ακυρώσει, έγκυρες έννομες σχέσεις, ανεξάρτητα εάν επιτεύχθηκε ή όχι ο σκοπός της παραποίησης, δηλαδή εάν πραγματικά έλαβε χώρα η αλλοίωση, τροποποίηση κ.λ.π. των έγκυρων αυτών έννομων σχέσεων, την επενέργεια επί των οποίων είχε ως σκοπό της πράξης του ο υπαίτιος. Στην προκειμένη περίπτωση δεν αποδείχθηκε η υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος αφού κατά την εκκαλουμένη απόφαση αποδόθηκε στο εκκαλούν ευθύνη για πράξη που τέλεσε άγνωστο πρόσωπο, σε άγνωστο χρόνο και σε άγνωστο τόπο, δηλαδή χωρίς να αποδειχθεί ότι το πρόσωπο αυτό ενεργούσε για το εκκαλούν σωματείο, το οποίο άλλωστε δεν μπορούσε να έχει δόλο για την τέλεση του αδικήματος αυτού, αφού πέρα από το γεγονός ότι για τον ανωτέρω ποδοσφαιριστή υπήρχε νομίμως εκδοθείσα κάρτα υγείας, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, με την οποία αυτός είχε αγωνιστεί στους λοιπούς μέχρι τις 30.4.2022 αγώνες, το εκκαλούν σωματείο είχε ήδη εξασφαλίσει την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Δεν αποδείχθηκε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, με βάση τα ανωτέρω, η γνώση και θέληση εκ μέρους του εκκαλούντος σωματείου των περιστατικών που απαρτίζουν την ως άνω πράξη της πλαστογραφίας της κάρτας υγείας του ως άνω ποδοσφαιριστή του ,αφού δεν αποδείχτηκε , ότι όργανο αυτού είχε παραποιήσει την κάρτα υγείας του τελευταίου , ούτε γνώση αυτού του γεγονότος (πλαστογραφίας) από το εκκαλούν , ούτε βεβαίως αποδείχτηκε σκοπός του τελευταίου να προκαλέσει πλάνη σχετικώς με τη γνησιότητά της, σε άλλους και συγκεκριμένα στο διαιτητή του αγώνα διότι , αφενός μεν , όπως αποδείχτηκε υπήρχε νομίμως εκδοθείσα κάρτα υγείας του εν λόγω ποδοσφαιριστή , αφετέρου δε, από την χρήση της πλαστής (παραποιημένης ) κάρτας υγείας μόνο ζημία θα προκαλείτο στο εκκαλούν σωματείο σε περίπτωση διαπίστωσης της πλαστότητος , όπως έγινε στην επίδικη περίπτωση , ήτοι δια της τιμωρίας του και της απώλεια ανόδου κατηγορίας. Επομένως, εφόσον δεν αποδείχτηκε ότι όργανο του εκκαλούντος σωματείου είχε παραποιήσει την κάρτα υγείας του ποδοσφαιριστή , ούτε σκοπός του ( του εκκαλούντος σωματείου) να παραπλανήσει με τη χρήση της άλλον για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες ( ότι δηλαδή επρόκειτο για γνήσια κάρτα υγείας ) , ούτε βεβαίως ότι έγινε η χρήση της επίμαχης κάρτας υγείας εν γνώσει της πλαστότητας εκ μέρους του εκκαλούντος σωματείου, η Επιτροπή κρίνει ότι το εκκαλούν σωματείο δεν υπέπεσε και δεν είναι πειθαρχικά ελεγκτέο για παραβάσεις των άρθρων 13 παρ. 1, 2, 3, 17 παρ. 1, 2, 3 και 25 του Κώδικα Δεοντολογίας, η δε εκκαλουμένη απόφαση που έκρινε τα αντίθετα πρέπει για το λόγο αυτό να εξαφανισθεί».

 

Και το σκεπτικό καταλήγει:

 

«Κατ’ ακολουθίαν τούτων, πρέπει η κρινόμενη έφεση να γίνει δεκτή και περαιτέρω, κατ’ άρθρο 32 παρ.2 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων, να διαταχθεί η επιστροφή στο εκκαλούν σωματείο του παράβολου της έφεσης (όχι όμως και του τέλους λειτουργίας της Επιτροπής)».

 

 

 

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Πολλοί μιλάνε για εμένα αλλά… χωρίς εμένα!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ   Πολλοί μιλάνε για εμένα αλλά… χωρίς εμένα!   Και το χειρότερο; Χωρίς να με …

Στις «υπογραφές» του έργου, δελτία τύπου παντού – Για τη διάλυση της εργολαβίας, ούτε κουβέντα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας!!!

«Πέταξε» το έργο στο Φράγμα του Πηνειού! Ένας ακριβός χρόνος (19 Αυγούστου 2021) πέρασε από τη μέρα που «έπεσαν οι …

Σταμάτησε η τσιμεντοποίηση της Κουρούτας… λόγω απλήρωτων λογαριασμών !!!

Αίτηση αναστολής εργασιών υπέβαλε στην Τεχνική Υπηρεσίας του δήμου Ήλιδας, σύμφωνα με πληροφορίες του «Ilia.news» ο εργολάβος που εκτελεί το …

Σε ποιους έγινε… «δώρο» το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός»;

Αναβρασμός επικρατεί σε όλα τα μελετητικά, λογιστικά, χρηματοοικονομικά, γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα από… το «εξαφανισμένο» πρόγραμμα «Πράσινος …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων