ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΗΝΕΙΟΥ

Αιτήσεις για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων στον δήμο Πηνειού

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020 για τοποθέτηση:

 1. Τραπεζοκαθισμάτων
 2. Σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων
 3. Εμπορευμάτων
 4. Ειδών περιπτέρου
 5. Οικοδομικών υλικών

Να υποβάλλουν στο Δήμο σχετική αίτηση αναφέροντας το είδος της χρήσης επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Για έκδοση νέας άδειας
 1. Άδεια λειτουργίας του καταστήματος
 2. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης
 3. Δημοτική ενημερότητα
 4. Τοπογραφική αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, οι είσοδοι, τα παράθυρα, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτης της οδού και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.
 • Για ανανέωση άδειας
 1. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου.
 2. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
 3. Δημοτική ενημερότητα.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι 17/12/2019.