ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Ακατάλληλο το νερό σε περιοχές του δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης

Με επείγουσα ανακοίνωση ο δήμος Ανδραβίδας –Κυλλήνης καλεί τους κατοίκους των ΔΚ/Τ.Κ Μυρσίνης, Κέντρου Φιλοξενίας (L.M.), Αρετής και Βάρδας να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόσιμο και μαγείρεμα καθώς κρίθηκε ακατάλληλο σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Η ανακοίνωση αναφέρει:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν δειγματοληψιών (9ος/2018) νερού των δικτύων ύδρευσης των ΔΚ/Τ.Κ
• ΜΥΡΣΙΝΗΣ
• ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (L.M.) ΜΥΡΣΙΝΗΣ
• ΑΡΕΤΗΣ
• ΒΑΡΔΑΣ

Συνιστάτε όπως το νερό που προέρχεται από τα παραπάνω δίκτυα ύδρευσης να χρησιμοποιείται για όλες τις υδρευτικές χρήσεις εκτός της πόσης και διατροφής μέχρι νεότερης ανακοίνωσης και επανάληψης των δειγματοληψιών.