ΗΛΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΝΕΙΟΥ

Αλέξιος Καστρινός: Οφειλόμενη ενημέρωση No3

  • 14
    Shares

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νο 3

<<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ>>,  Π/Υ 190.000 € ΑΠΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ.

Στις 16-04-2019 εγκρίθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πηνειού τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: <<Κατασκευή Στεγάστρου Κερκίδων Γηπέδου Δ.Κ. Γαστούνης>>.

Στις 16-04-2019 ελήφθη απόφαση για την υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πηνειού στο πρόγραμμα <<Φιλόδημος ΙΙ>> για χρηματοδότηση του έργου : <<Κατασκευή Στεγάστρου Κερκίδων Γηπέδου Δ.Κ. Γαστούνης>>.

Στις  24-04-2019 εξασφαλίσαμε σύμφωνη γνώμη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα <<Φιλόδημος ΙΙ>> για το έργο: <<Κατασκευή Στεγάστρου Κερκίδων Γηπέδου Δ.Κ. Γαστούνης>>.

Στις 28-05-2019 εγκρίθηκε από την Περ. Δυτικής Ελλάδας η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου με υπαγωγή σε Π.Π.Δ.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 5473/30-05-2019 υποβάλαμε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πρόγραμμα <<Φιλόδημος ΙΙ>> για το έργο <<Κατασκευή Στεγάστρου Κερκίδων Γηπέδου Δ.Κ. Γαστούνης>>  Προϋπολογισμού 190.000 €  .

Το Υπουργείο Εσωτερικών αξιολογώντας τις  προτάσεις από τους Δήμους της χώρας με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τις ημερομηνίες που υποβλήθηκαν, στις 13-01-2020 ( ΑΔΑ:ΨΛΠΔ46ΜΤΛ6-Δ79) προχώρησε σε απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα <<Φιλόδημος ΙΙ>>  για το έργο: <<Κατασκευή Στεγάστρου Κερκίδων Γηπέδου Δ.Κ. Γαστούνης>> με το ποσό των 190.000 €.

Άλλο ένα έργο που σχεδιάσαμε, μελετήσαμε και υποβάλαμε πρόταση για χρηματοδότηση παίρνει το δρόμο της υλοποίησης !!!!

Σας αφήσαμε τεράστια παρακαταθήκη μελετών , έργων και χρηματοδοτήσεων . 

 Αν πραγματικά επιθυμείτε να μιλήσετε για προσπάθειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής καλό είναι λοιπόν να εξασφαλίσετε νέες μελέτες, νέες χρηματοδοτήσεις και νέα έργα. Αναμένουμε .

ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ

πρ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ


  • 14
    Shares