ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ: Οφειλόμενη ενημέρωση Νο8


ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νo 8

Άλλο ένα  έργο η <<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥΦΑΣ)>> στο Δήμο Πηνειού , Π/Υ : 154.850 ΕΥΡΩ ενταγμένο στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0010804447 και επιλέξιμο ποσό 135.396,63 ΕΥΡΩ από τον Αύγουστο του 2019 περιμένει για δημοπράτηση….

Το έργο  <<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥΦΑΣ)>> αφορά τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων – πεζοδρομίων στην ΤΚ Λυγιάς, στην περιοχή της Γλύφας. Η περιοχή παρέμβασης έχει μήκος περίπου 700,00μ.   Συγκεκριμένα θα κατασκευασθούν πεζοδρόμια στη δεξιά πλευρά του δρόμου από τον οικισμό προς την παραλία, σε συνέχεια των ήδη κατασκευασμένων.

  • Στις 17-7-2018 με την υπ’ αρ. 158/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης του έργου <<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥΦΑΣ)>> ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ, Π/Υ: 135.396,63ΕΥΡΩ.
  • Στις 17-7-2018 με την υπ’ αρ. 159/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στην πρόσκληση υπ’αριθμ. υπ’αριθμ.82/12-04-2018, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER (Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα)» ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» της ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α.
  • Στις 6-8-2018 με την υπ’ αρ. 197/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη ολοκληρωμένη μελέτη (Master plan) της Τ.Κ. Λυγιάς του Δήμου Πηνειού.
  • Με την υπ’ αρ. πρωτ. 3487/27-08-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 το έργο <<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥΦΑΣ)>> ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ, επιλέξιμου ποσού 135.396,63ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ:0010804447.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας λειτουργικά και αισθητικά ενιαίας διαδρομής για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, από τον οικισμό της Γλύφας μέχρι το «Ιονικό χωριό» και την εκεί παραλία. Ένα επίσης σημαντικό έργο που αποσκοπεί στην τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής.

Δυστυχώς η παρούσα Δημοτική αρχή αντί να έχει ήδη δημοπρατήσει το έργο άφησε να παρέλθει σημαντικός χρόνος 7  μηνών για να προχωρήσει  σε επικαιροποίηση της Διακήρυξης και του χρονοδιαγράμματος του έργου μήπως και κατορθώσει την επιθυμητή από όλους  υλοποίησή του……..

Φυσικό είναι να χάνεται πολύτιμος χρόνος, γιατί προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής είναι να αναλώνεται σε επικοινωνιακές συσκέψεις , άσκοπες ρητορείες, κακοστημένες φωτογραφήσεις και συνεχόμενες τοποθετήσεις βοηθών….. Και όπως λέει ο θυμόσοφος λαός μας <<….λάδι πολύ και τηγανίτα τίποτα…>>.

Υ.Γ.1. Μη κωλυσιεργείτε άλλο και προχωρήστε στην υλοποίηση των    ευεργετικών διατάξεων για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο  δήμο μας .

Υ.Γ.2.  Ολοκληρώστε την καταγραφή των  ευπαθών κοινωνικών ομάδων για να λάβουν όλοι παροχές υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.

Υ.Γ.3. Προχωρήστε σε πληρωμές επαγγελματιών, κατασκευαστών κλπ.  άμεσα εξαντλώντας τις ευεργετικές διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου  για τη στήριξη της Οικονομίας.

Υ.Γ.4.  Προβείτε άμεσα  σε δημοπρατήσεις και συμβασιοποιήσεις  έργων για να βοηθηθεί η οικονομία (από τη μεγάλη παρακαταθήκη που σας αφήσαμε).

Υ.Γ.5. Αν υπάρχει απάντηση ή αμφισβήτηση την περιμένω με καρτερικότητα…

 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ

πρ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ