ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΗΛΙΔΑΣ

Αλλαγές στο τεχνικό πρόγραμμα έργων του δήμου Ήλιδας

Μια σειρά από αλλαγές υπήρξαν  στο τεχνικό πρόγραμμα έργων έτους 2018, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση που ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας.

Ειδικότερα στα πλαίσια τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος, διαγράφονται τα εξής  έργα:

-Ανάπλαση πλατείας Ανεμομύλου.

-Κατασκευή πλατείας Καραμαλούς  και αντικαθίστανται  από το έργο  ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας .

-Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης.

-Αναπλάσεις πυρόπληκτων περιοχών και αντικαθίσταται από το έργο παρεμβάσεις  στις  πυρόπληκτες περιοχές δήμου Ήλιδας.

Επίσης εγγράφονται τα εξής έργα:

-Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας  ποσού:  715.000,00€

-Aντιμετώπιση  λειψυδρίας σε Τοπικές Κοινότητες  δήμου Ήλιδας  ποσού 200.000,00€. Η δαπάνη θα καλυφθεί από χρηματοδότηση  του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α της χώρας, με σκοπό  την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας.