• AUTO-MOTO
 • Αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην Ηλεία και την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα – Κατασκευάζονται 344 «έξυπνες» διαβάσεις πεζών

Αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην Ηλεία και την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα – Κατασκευάζονται 344 «έξυπνες» διαβάσεις πεζών

Ένα πολύ σημαντικό έργο αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας, με ιδιαίτερη αξία για τα άτομα με αναπηρίες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, που παράλληλα θα αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα βιώσιμης κινητικότητας σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε με τον ανάδοχο του έργου, τη σύμβαση κατασκευής Προτύπων Διαβάσεων σε κόμβους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με προϋπολογισμό 18 εκ. ευρώ και διάρκεια 24 μηνών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προβλέπει τη δημιουργία πρωτοποριακών συστημάτων που εξασφαλίζουν την ασφαλή διέλευση πεζών καθώς λειτουργούν σε συγχρονισμό με τους υφιστάμενους φωτεινούς σηματοδότες. Το «σύστημα έξυπνης διάβασης πεζών» θα γίνεται περισσότερο αντιληπτό από τα συνήθη, απλά συστήματα αναλαμπόντων φανών, τα οποία είναι ενεργοποιημένα καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας (24/7), και τα οποία με το πέρας του χρόνου οι χρήστες του δρόμου, και ιδίως οι οδηγοί που διέρχονται συχνά από αυτά, τα αγνοούν αφού τα παρατηρούν συνεχώς αναμμένα ακόμα και σε χρονικές περιόδους που δεν είναι αναγκαίο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραβατικότητα στους δρόμους.

Αναλυτικότερα, το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα, είτε πρόκειται για σηματοδοτούμενη διάβαση με επενεργούμενη φάση πεζών, είτε για σηματοδοτούμενη διάβαση με σταθερή φάση πεζών. Αποτέλεσμα της ενεργοποίησης είναι ο φωτισμός της πεζοδιάβασης από συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στην άσφαλτο όσο και στο πεζοδρόμιο, αλλά και η ταυτόχρονη ενεργοποίηση των κατακόρυφων πινακίδων σηματοδότησης LED, επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα φωτεινής σήμανσής της. Σκοπός του συστήματος είναι οι οδηγοί των οχημάτων να αντιλαμβάνονται καλύτερα και από μεγαλύτερη απόσταση την ύπαρξη πεζών στις διαβάσεις.

Παράλληλα, ενεργοποιείται ένα σύνολο έξυπνων συσκευών οι οποίες στοχεύουν στην καλύτερη πληροφόρηση των πεζών, τόσο για τους εναπομείναντες χρόνους πρασίνου και κόκκινου όσο και για άλλα κυκλοφοριακά ζητήματα.

Με βάση τα παραπάνω, το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών συμβάλλει στην προστασία των πεζών, λόγω της καλύτερης αναγνώρισής τους από τα οχήματα, ειδικά σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας (π.χ. νύχτα) ή σε κακές καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή ή ομίχλη), καθώς μέσω των φωτεινών πινακίδων και των φωτεινών LED συσκευών που είναι ορατά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, επιτρέπεται στους οδηγούς να γνωρίζουν ότι υπάρχει πεζός, που είτε διασχίζει τη διάβαση, είτε είναι κοντά σ’ αυτή και έχει την πρόθεση να τη διασχίσει.

Κάποια από τα λειτουργικά πλεονεκτήματα, της ορθής λειτουργίας ενός έξυπνου συστήματος διάβασης πεζών είναι:

 • H χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και το χαμηλό κόστος συντήρησης
 • Η ψηλή αντοχή λόγω των ποιοτικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του συστήματος
 • Η παροχή ασφαλούς διέλευσης τόσο στους πεζούς όσο και στους επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης καθώς και η αποσυμφόρηση των οδικών αρτηριών
 • Η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και προστασίας από ατυχήματα και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, θα προβεί στην αναβάθμιση 344 διαβάσεων πεζών σε πρότυπες.

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κάθε πρότυπη διάβαση πεζών, προκειμένου να λειτουργεί ορθά, επιφέροντας τα επιθυμητά αποτελέσματα στην οδική ασφάλεια πεζών και οδηγών, θα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

1. Συσκευή αφής πεζών νέου τύπου

Η συσκευή αφής πεζών είναι μία ηλεκτρονική διάταξη, η οποία διασυνδέεται ηλεκτρικά με τον ρυθμιστή φωτεινής σηματοδότησης προκειμένου να ενεργοποιεί τη φάση πεζών του προγράμματος μετά από ζήτηση των χρηστών (κλήση φάσης). Κάθε συσκευή θα φέρει σύμβολο της παλάμης στην εμπρόσθια όψη για την προτροπή του πεζού στην αφή, αισθητήρα αφής και ενδεικτική οθόνη LED. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής μέσω της επιφάνειας αφής θα ανάβει η φωτεινή ένδειξη LED ή θα εμφανίζεται οπτικό μήνυμα (είτε με την αναγραφή συνοπτικού γραπτού μηνύματος είτε με γραφική παράσταση/σύμβολο), προκειμένου να επιβεβαιώνεται στον χρήστη η λειτουργία της συσκευής και η αποδοχή της ζήτησής του από τον ρυθμιστή. Η φωτεινή ένδειξη ή το μήνυμα θα ανάβει με την αποδοχή της ζήτησης και θα σβήνει κατά τη διάρκεια της πράσινης ένδειξης των φωτεινών σηματοδοτών για τους πεζούς.

2. Συσκευή αφής πεζών για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης, νέου τύπου.

Οι συσκευές αφής πεζών για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης τα οποία θα βοηθούν τα άτομα αυτά να προσανατολιστούν εκπέμποντας ηχητικό μήνυμα περί του σημείου που βρίσκεται το άτομο με προβλήματα όρασης και ηχητικό μήνυμα που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της διάβασης και έτσι θα τον βοηθάει να τη διασχίσει.

3. Πεδίο σηματοδότη Φ200 με μονάδα ένδειξης μέτρησης χρόνου τύπου LED.

Το σύστημα αντίστροφης μέτρησης θα ενημερώνει τον πεζό για το χρόνο που απομένει για τη διάσχιση της οδού και αποτελείται από πεδία αντίστροφης μέτρησης και την κεντρική μονάδα με την οποία επικοινωνούν όλα τα πεδία που εγκαθίσταται σε κάθε σηματοδότη πεζών. Η χρησιμότητα αυτών των διατάξεων είναι προφανής, αφού μπορούν να λειτουργήσουν καθοριστικά στην κίνηση των πεζών, ενημερώνοντάς τους για το χρόνο πρασίνου που απομένει για να διασχίσουν τη διάβαση επιταχύνοντας αν απαιτείται το βήμα τους προκειμένου να περάσουν απέναντι με ασφάλεια ή για τη διάρκεια κόκκινου που απομένει μέχρι να έρθει το πράσινο ώστε να αναμένουν στο πεζοδρόμιο και να μην επιχειρούν να διασχίσουν τη διάβαση όταν ο σηματοδότης είναι κόκκινος.

4. Συσκευές φωτεινής σήμανσης οδοστρώματος τύπου LED.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προβεί στην εγκατάσταση συσκευών φωτεινής σήμανσης οδοστρώματος τύπου LED, για την κάλυψη όλων των έξυπνων διαβάσεων και την αναβάθμισή τους από απλές σηματοδοτούμενες σε πρότυπες. Οι συσκευές φωτεινής σήμανσης οδοστρώματος, θα εγκατασταθούν σε όλο το μήκος της κάθε διάβασης πεζών, εκατέρωθεν του κάθε zebraline της πεζοδιάβασης και σε απόσταση ενός μέτρου (1m) μεταξύ τους, με σκοπό την καλύτερη οριοθέτησή της και την ενίσχυση της οριζόντιας σήμανσης. Όταν ο φωτεινός σηματοδότης των πεζών είναι κόκκινος, οι φωτεινές συσκευές επί του οδοστρώματος θα παραμένουν σβηστές ενώ όταν ο φωτεινός σηματοδότης των πεζών είναι πράσινος, οι φωτεινές συσκευές θα εκπέμπουν λευκό φως επιτρέποντας στους πεζούς να διασχίσουν την οδό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγοί στα οχήματα να αντιλαμβάνονται καλύτερα και από μεγαλύτερη απόσταση την ύπαρξη πεζών στις διαβάσεις, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

5. Συσκευές φωτεινής σήμανσης πεζοδρομίου τύπου LED.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προβεί στην εγκατάσταση συσκευών φωτεινής σήμανσης πεζοδρομίου τύπου LED, εκατέρωθεν κάθε διάβασης πεζών, με σκοπό την εφίστηση της προσοχής του πεζού κατά την παραμονή του στο χώρο αναμονής. Όταν ο φωτεινός σηματοδότης των πεζών είναι κόκκινος, οι φωτεινές συσκευές θα εκπέμπουν κόκκινο φως, αποτρέποντας τους πεζούς να διασχίσουν την οδό, ενισχύοντας την ασφάλειά τους. Όταν ο φωτεινός σηματοδότης των πεζών είναι πράσινος, οι φωτεινές συσκευές θα εκπέμπουν λευκό φως επιτρέποντας στους πεζούς να διασχίσουν την οδό. Οι φωτεινές συσκευές θα συνδέονται με την μονάδα ελέγχου φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED, η οποία θα συνδέεται καλωδιακά και θα δέχεται εντολές από τον φωτεινό σηματοδότη των πεζών.

6. Κεντρική μονάδα ελέγχου συσκευών φωτεινής σήμανσης.

Οι συσκευές φωτεινής σήμανσης τύπου LED, πεζοδρομίου και οδοστρώματος θα συνοδεύονται με την κεντρική μονάδα ελέγχου η οποία θα συνδέεται καλωδιακά και θα δέχεται εντολές από τον φωτεινό σηματοδότη πεζών.

7. Φωτεινές πινακίδες Π-21

Για τη σήμανση της διάβασης θα αναρτηθούν 2 φωτεινές πινακίδες LED ένδειξης Π-21. Οι αυτοφωτιζόμενες πινακίδες Π21, θα αντικαταστήσουν τις προβλεπόμενες από τον ΚΟΚ απλές πληροφοριακές πινακίδες και η χρήση τους θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο οδικής ασφάλειας ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες, αφού οι οδηγοί θα προειδοποιούνται έγκαιρα ότι πλησιάζουν σε διάβαση πεζών και θα εντείνουν την προσοχή τους ώστε να παρέχουν προτεραιότητα στους πεζούς. Ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές όπου ο οδικός φωτισμός και το πλήθος φωτεινών διαφημίσεων δεν ευνοεί την προσοχή των οδηγών, ο εσωτερικός φωτισμός των πινακίδων θα προσελκύει την προσοχή τους και θα λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς την επικάλυψη των αναγραφών με ρύπους που προκαλεί σημαντική μείωση της αντανακλαστικότητας και της ευκρίνειας των αναγραφών των πινακίδων.

Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ: «ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ… ΣΙΓΟΥΡΟ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Με την ευκαιρία υπογραφής της σύμβασης και εκκίνησης του έργου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, δήλωσε τα εξής: «Η Δυτική Ελλάδα κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά στη βιώσιμη κινητικότητα, φέρνοντας μία νέα εποχή σε εκατοντάδες διαβάσεις πεζών. Είναι ένα μεγάλο και… σίγουρο βήμα για όλους, ένα βήμα που δεν βελτιώνει απλά την ασφάλεια όλων των πολιτών και ειδικά των πολιτών με κινητικά προβλήματα ή των παιδιών και των ηλικιωμένων, αλλά ένα βήμα κοινωνικού πολιτισμού! Η σταδιακή μετάβαση των διαβάσεων της Δυτικής Ελλάδας στην έξυπνη εποχή, ξεκινάει…».

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Άγριες αποδοκιμασίες από αστυνομικούς στον υφ.Προστασίας του Πολίτη Α.Νικολακόπουλο (βίντεο)

Όπως αναφέρει το pronews.gr: Συγκεντρωμένοι στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου των Ιωαννίνων οι αστυνομικοί υποδέχθηκαν τον υφυπουργό με μαύρες σημαίες. …

Όταν ο Κόροιβος κατάφερνε να χάσει το άχαστο παιχνίδι και να υποβιβαστεί!

Ήταν 13 Μαΐου του 2018. Ο Κόροιβος, είχε σχεδόν εξασφαλίσει την παραμονή του στη Basket League για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν. …

Δεν αναβαθμίζεται τελικά το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας – Προς διαβούλευση το νομοσχέδιο!

Τι και αν βγάλαμε πρώτο τον Υφυπουργό μας, τι και αν βγάλαμε με κοντά 40% την ΝΔ στην Ηλεία ,τι …

Ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν άνδρες που εκβίαζαν έμπορο στη Δυτική Αχαΐα

Ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν άνδρες που εκβίαζαν έμπορο στη Δυτική Αχαΐα Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το αυτοκίνητο των κατηγορούμενων και σχημάτισαν κακουργηματικού …

Ενίσχυση ύψους 10,2 εκατ. ευρώ στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ για έργα υποδομών και αντικατάσταση λεωφορείων

Υπεγράφη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα και την αρμόδια Υφυπουργό Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, απόφαση σύμφωνα με την …

Σύλληψη άνδρα για ναρκωτικά και όπλο

Σύλληψη ημεδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων. Συνελήφθη, την Κυριακή 19-5-2024 το βράδυ, στην Αμαλιάδα, από …

 • AUTO-MOTO
 • Αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην Ηλεία και την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα – Κατασκευάζονται 344 «έξυπνες» διαβάσεις πεζών

Αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην Ηλεία και την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα – Κατασκευάζονται 344 «έξυπνες» διαβάσεις πεζών

Ένα πολύ σημαντικό έργο αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας, με ιδιαίτερη αξία για τα άτομα με αναπηρίες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, που παράλληλα θα αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα βιώσιμης κινητικότητας σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε με τον ανάδοχο του έργου, τη σύμβαση κατασκευής Προτύπων Διαβάσεων σε κόμβους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με προϋπολογισμό 18 εκ. ευρώ και διάρκεια 24 μηνών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προβλέπει τη δημιουργία πρωτοποριακών συστημάτων που εξασφαλίζουν την ασφαλή διέλευση πεζών καθώς λειτουργούν σε συγχρονισμό με τους υφιστάμενους φωτεινούς σηματοδότες. Το «σύστημα έξυπνης διάβασης πεζών» θα γίνεται περισσότερο αντιληπτό από τα συνήθη, απλά συστήματα αναλαμπόντων φανών, τα οποία είναι ενεργοποιημένα καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας (24/7), και τα οποία με το πέρας του χρόνου οι χρήστες του δρόμου, και ιδίως οι οδηγοί που διέρχονται συχνά από αυτά, τα αγνοούν αφού τα παρατηρούν συνεχώς αναμμένα ακόμα και σε χρονικές περιόδους που δεν είναι αναγκαίο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραβατικότητα στους δρόμους.

Αναλυτικότερα, το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα, είτε πρόκειται για σηματοδοτούμενη διάβαση με επενεργούμενη φάση πεζών, είτε για σηματοδοτούμενη διάβαση με σταθερή φάση πεζών. Αποτέλεσμα της ενεργοποίησης είναι ο φωτισμός της πεζοδιάβασης από συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στην άσφαλτο όσο και στο πεζοδρόμιο, αλλά και η ταυτόχρονη ενεργοποίηση των κατακόρυφων πινακίδων σηματοδότησης LED, επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα φωτεινής σήμανσής της. Σκοπός του συστήματος είναι οι οδηγοί των οχημάτων να αντιλαμβάνονται καλύτερα και από μεγαλύτερη απόσταση την ύπαρξη πεζών στις διαβάσεις.

Παράλληλα, ενεργοποιείται ένα σύνολο έξυπνων συσκευών οι οποίες στοχεύουν στην καλύτερη πληροφόρηση των πεζών, τόσο για τους εναπομείναντες χρόνους πρασίνου και κόκκινου όσο και για άλλα κυκλοφοριακά ζητήματα.

Με βάση τα παραπάνω, το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών συμβάλλει στην προστασία των πεζών, λόγω της καλύτερης αναγνώρισής τους από τα οχήματα, ειδικά σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας (π.χ. νύχτα) ή σε κακές καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή ή ομίχλη), καθώς μέσω των φωτεινών πινακίδων και των φωτεινών LED συσκευών που είναι ορατά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, επιτρέπεται στους οδηγούς να γνωρίζουν ότι υπάρχει πεζός, που είτε διασχίζει τη διάβαση, είτε είναι κοντά σ’ αυτή και έχει την πρόθεση να τη διασχίσει.

Κάποια από τα λειτουργικά πλεονεκτήματα, της ορθής λειτουργίας ενός έξυπνου συστήματος διάβασης πεζών είναι:

 • H χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και το χαμηλό κόστος συντήρησης
 • Η ψηλή αντοχή λόγω των ποιοτικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του συστήματος
 • Η παροχή ασφαλούς διέλευσης τόσο στους πεζούς όσο και στους επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης καθώς και η αποσυμφόρηση των οδικών αρτηριών
 • Η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και προστασίας από ατυχήματα και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, θα προβεί στην αναβάθμιση 344 διαβάσεων πεζών σε πρότυπες.

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κάθε πρότυπη διάβαση πεζών, προκειμένου να λειτουργεί ορθά, επιφέροντας τα επιθυμητά αποτελέσματα στην οδική ασφάλεια πεζών και οδηγών, θα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

1. Συσκευή αφής πεζών νέου τύπου

Η συσκευή αφής πεζών είναι μία ηλεκτρονική διάταξη, η οποία διασυνδέεται ηλεκτρικά με τον ρυθμιστή φωτεινής σηματοδότησης προκειμένου να ενεργοποιεί τη φάση πεζών του προγράμματος μετά από ζήτηση των χρηστών (κλήση φάσης). Κάθε συσκευή θα φέρει σύμβολο της παλάμης στην εμπρόσθια όψη για την προτροπή του πεζού στην αφή, αισθητήρα αφής και ενδεικτική οθόνη LED. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής μέσω της επιφάνειας αφής θα ανάβει η φωτεινή ένδειξη LED ή θα εμφανίζεται οπτικό μήνυμα (είτε με την αναγραφή συνοπτικού γραπτού μηνύματος είτε με γραφική παράσταση/σύμβολο), προκειμένου να επιβεβαιώνεται στον χρήστη η λειτουργία της συσκευής και η αποδοχή της ζήτησής του από τον ρυθμιστή. Η φωτεινή ένδειξη ή το μήνυμα θα ανάβει με την αποδοχή της ζήτησης και θα σβήνει κατά τη διάρκεια της πράσινης ένδειξης των φωτεινών σηματοδοτών για τους πεζούς.

2. Συσκευή αφής πεζών για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης, νέου τύπου.

Οι συσκευές αφής πεζών για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης τα οποία θα βοηθούν τα άτομα αυτά να προσανατολιστούν εκπέμποντας ηχητικό μήνυμα περί του σημείου που βρίσκεται το άτομο με προβλήματα όρασης και ηχητικό μήνυμα που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της διάβασης και έτσι θα τον βοηθάει να τη διασχίσει.

3. Πεδίο σηματοδότη Φ200 με μονάδα ένδειξης μέτρησης χρόνου τύπου LED.

Το σύστημα αντίστροφης μέτρησης θα ενημερώνει τον πεζό για το χρόνο που απομένει για τη διάσχιση της οδού και αποτελείται από πεδία αντίστροφης μέτρησης και την κεντρική μονάδα με την οποία επικοινωνούν όλα τα πεδία που εγκαθίσταται σε κάθε σηματοδότη πεζών. Η χρησιμότητα αυτών των διατάξεων είναι προφανής, αφού μπορούν να λειτουργήσουν καθοριστικά στην κίνηση των πεζών, ενημερώνοντάς τους για το χρόνο πρασίνου που απομένει για να διασχίσουν τη διάβαση επιταχύνοντας αν απαιτείται το βήμα τους προκειμένου να περάσουν απέναντι με ασφάλεια ή για τη διάρκεια κόκκινου που απομένει μέχρι να έρθει το πράσινο ώστε να αναμένουν στο πεζοδρόμιο και να μην επιχειρούν να διασχίσουν τη διάβαση όταν ο σηματοδότης είναι κόκκινος.

4. Συσκευές φωτεινής σήμανσης οδοστρώματος τύπου LED.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προβεί στην εγκατάσταση συσκευών φωτεινής σήμανσης οδοστρώματος τύπου LED, για την κάλυψη όλων των έξυπνων διαβάσεων και την αναβάθμισή τους από απλές σηματοδοτούμενες σε πρότυπες. Οι συσκευές φωτεινής σήμανσης οδοστρώματος, θα εγκατασταθούν σε όλο το μήκος της κάθε διάβασης πεζών, εκατέρωθεν του κάθε zebraline της πεζοδιάβασης και σε απόσταση ενός μέτρου (1m) μεταξύ τους, με σκοπό την καλύτερη οριοθέτησή της και την ενίσχυση της οριζόντιας σήμανσης. Όταν ο φωτεινός σηματοδότης των πεζών είναι κόκκινος, οι φωτεινές συσκευές επί του οδοστρώματος θα παραμένουν σβηστές ενώ όταν ο φωτεινός σηματοδότης των πεζών είναι πράσινος, οι φωτεινές συσκευές θα εκπέμπουν λευκό φως επιτρέποντας στους πεζούς να διασχίσουν την οδό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγοί στα οχήματα να αντιλαμβάνονται καλύτερα και από μεγαλύτερη απόσταση την ύπαρξη πεζών στις διαβάσεις, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

5. Συσκευές φωτεινής σήμανσης πεζοδρομίου τύπου LED.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προβεί στην εγκατάσταση συσκευών φωτεινής σήμανσης πεζοδρομίου τύπου LED, εκατέρωθεν κάθε διάβασης πεζών, με σκοπό την εφίστηση της προσοχής του πεζού κατά την παραμονή του στο χώρο αναμονής. Όταν ο φωτεινός σηματοδότης των πεζών είναι κόκκινος, οι φωτεινές συσκευές θα εκπέμπουν κόκκινο φως, αποτρέποντας τους πεζούς να διασχίσουν την οδό, ενισχύοντας την ασφάλειά τους. Όταν ο φωτεινός σηματοδότης των πεζών είναι πράσινος, οι φωτεινές συσκευές θα εκπέμπουν λευκό φως επιτρέποντας στους πεζούς να διασχίσουν την οδό. Οι φωτεινές συσκευές θα συνδέονται με την μονάδα ελέγχου φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED, η οποία θα συνδέεται καλωδιακά και θα δέχεται εντολές από τον φωτεινό σηματοδότη των πεζών.

6. Κεντρική μονάδα ελέγχου συσκευών φωτεινής σήμανσης.

Οι συσκευές φωτεινής σήμανσης τύπου LED, πεζοδρομίου και οδοστρώματος θα συνοδεύονται με την κεντρική μονάδα ελέγχου η οποία θα συνδέεται καλωδιακά και θα δέχεται εντολές από τον φωτεινό σηματοδότη πεζών.

7. Φωτεινές πινακίδες Π-21

Για τη σήμανση της διάβασης θα αναρτηθούν 2 φωτεινές πινακίδες LED ένδειξης Π-21. Οι αυτοφωτιζόμενες πινακίδες Π21, θα αντικαταστήσουν τις προβλεπόμενες από τον ΚΟΚ απλές πληροφοριακές πινακίδες και η χρήση τους θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο οδικής ασφάλειας ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες, αφού οι οδηγοί θα προειδοποιούνται έγκαιρα ότι πλησιάζουν σε διάβαση πεζών και θα εντείνουν την προσοχή τους ώστε να παρέχουν προτεραιότητα στους πεζούς. Ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές όπου ο οδικός φωτισμός και το πλήθος φωτεινών διαφημίσεων δεν ευνοεί την προσοχή των οδηγών, ο εσωτερικός φωτισμός των πινακίδων θα προσελκύει την προσοχή τους και θα λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς την επικάλυψη των αναγραφών με ρύπους που προκαλεί σημαντική μείωση της αντανακλαστικότητας και της ευκρίνειας των αναγραφών των πινακίδων.

Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ: «ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ… ΣΙΓΟΥΡΟ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Με την ευκαιρία υπογραφής της σύμβασης και εκκίνησης του έργου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, δήλωσε τα εξής: «Η Δυτική Ελλάδα κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά στη βιώσιμη κινητικότητα, φέρνοντας μία νέα εποχή σε εκατοντάδες διαβάσεις πεζών. Είναι ένα μεγάλο και… σίγουρο βήμα για όλους, ένα βήμα που δεν βελτιώνει απλά την ασφάλεια όλων των πολιτών και ειδικά των πολιτών με κινητικά προβλήματα ή των παιδιών και των ηλικιωμένων, αλλά ένα βήμα κοινωνικού πολιτισμού! Η σταδιακή μετάβαση των διαβάσεων της Δυτικής Ελλάδας στην έξυπνη εποχή, ξεκινάει…».

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Άγριες αποδοκιμασίες από αστυνομικούς στον υφ.Προστασίας του Πολίτη Α.Νικολακόπουλο (βίντεο)

Όπως αναφέρει το pronews.gr: Συγκεντρωμένοι στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου των Ιωαννίνων οι αστυνομικοί υποδέχθηκαν τον υφυπουργό με μαύρες σημαίες. …

Ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν άνδρες που εκβίαζαν έμπορο στη Δυτική Αχαΐα

Ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν άνδρες που εκβίαζαν έμπορο στη Δυτική Αχαΐα Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το αυτοκίνητο των κατηγορούμενων και σχημάτισαν κακουργηματικού …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων