ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΝΕΙΟΥ

Αναβαθμίζονται 11 παιδικές χαρές του δήμου Πηνειού

  • 102
    Shares

Στην υπογραφή της Σύμβασης με τον κ. Ιωάννη Αγγελίδη, νόμιμο εκπρόσωπο  της αναδόχου εταιρείας «Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», προχώρησε ο Δήμαρχος Πηνειού κ. Αλέξιος Καστρινός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ» προϋπολογισμού  220.900,00€ με Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού ώστε να αναβαθμιστούν έντεκα (11) παιδικές χαρές του Δήμου Πηνειού.

Η ανωτέρω προμήθεια έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ  (υπ’αριθμ.53728/3-10-2018 απόφαση ένταξης)  και η χρηματοδότηση της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II – 200.000,00 € και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – 20.900,00 €


  • 102
    Shares