ΠΥΡΓΟΥ

Αναγκαία η άμεση προσέλευση για τις ρυθμίσεις οφειλών στη ΔΕΥΑ Πύργου


Σημαντική είναι η προσέλευση καταναλωτών  που παρατηρείται αυτή την περίοδο στη ΔΕΥΑ Πύργου, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές που έχουν προς την Επιχείρηση.

Ωστόσο σύμφωνα με τους αρμοδίους της  ΔΕΥΑΠ, θα πρέπει να υπάρξει άμεση ανταπόκριση των οφειλετών το αμέσως προσεχές διάστημα, δεδομένου ότι η σχετική ημερομηνία για το διακανονισμό λήγει στα τέλη Νοέμβρη, ενώ απαιτείται διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τη ρύθμιση.

Εφόσον η προσέλευση δε γίνει έγκαιρα  είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο του συνωστισμού των οφειλετών, με συνέπεια να μην μπορέσουν να προλάβουν τη σχετική προθεσμία και τελικά να μην ενταχτούν στο ευνοϊκό καθεστώς των πολλών δόσεων!

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΥΑΠ με την ενεργοποίηση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 4483/2017και κατόπιν της υπ’ αριθ. 85/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  ανακοίνωσε πρόσφατα  τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της με τις εξής δυνατότητες:

-Εάν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και προσαυξήσεων κατά ποσοστό 100%

-Εάν εξοφληθούν σε 2 έως 12 δόσεις  με απαλλαγή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και προσαυξήσεων κατά ποσοστό 80%

-Εάν εξοφληθούν σε 13 έως 24 δόσεις  με απαλλαγή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και προσαυξήσεων κατά ποσοστό 60%

-Εάν εξοφληθούν σε 25 έως 36 δόσεις  με απαλλαγή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και προσαυξήσεων κατά ποσοστό 40%

Οι δόσεις θα είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση από τον ενδιαφερόμενο, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

 Ενδιαφερόμενος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.