ΗΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ανακοίνωση από το Λιμεναρχείο Κατακόλου για την άρση των απαγορευτικών μέτρων!

  • 6
    Shares

«Το Λιμεναρχείο Κατακόλου σύμφωνα με τις οδηγίες της κεντρικής Υπηρεσίας σας γνωρίζει τα κάτωθι:

  1. Δραστηριότητες όπως λήψη θαλάσσιου λουτρού-κολύμπι, χρήση ιδιωτικών (μη μηχανοκίνητων) θαλάσσιων μέσων αναψυχής, διενέργεια αλιείας από την στεριά, επιτρέπονται. Διευκρινίζεται ότι, η χρήση μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ή αυτών που απαιτείται η χρήση μηχανοκίνητου σκάφους, εξακολουθεί να απαγορεύεται.
  2. Περαιτέρω συναφείς με μέτρα προς περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού COVID-19 ρυθμίσεις, περιλαμβάνονται στα Φ.Ε.Κ.: -Β΄ 1648/20 -Β΄ 1649/20 -Β΄ 1650/20 και -Β΄ 1651/20
  3. Σε κάθε περίπτωση οι συναλλασσόμενοι δύνανται προ οποιασδήποτε σκοπούμενης συναλλαγής τους με το Λιμεναρχείο Κατακόλου να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα Υπηρεσίας μας (2621041206 και 2621041500) για παροχή διευκρινήσεων-οδηγιών.
  4. Σε περίπτωση οιασδήποτε μεταβολής σε σχέση με τα ανωτέρω θα ενημερωθείτε δεόντως».

  • 6
    Shares