ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΗΝΕΙΟΥ

Ανακοίνωση για δικαιούχους ΚΕΑ του δήμου Πηνειού


Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πηνειού ενημερώνει ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2281 στις 15/6/2018 οι δικαιούχοι του ΚΕΑ που δύνανται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας, εγγράφονται υποχρεωτικά σύμφωνα  με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο στο Μητρώο ανέργων του (Ο.Α.Ε.Δ.). Η ημερομηνία έναρξης της παρ.5 του άρθρου 4 ορίζεται η 01/08/2018.