ΗΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής Κατακόλου

  • 26
    Shares

Το Λιμεναρχείο Κατακόλου σύμφωνα με οδηγίες της κεντρικής Υπηρεσίας σας γνωρίζει τα κάτωθι:
1. Αναστέλλεται, εκτός της περίπτωσης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, η παραλαβή δικαιολογητικών από προσωπικό της Υπηρεσίας μας για,
1.1 Την διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών ως χορήγηση βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης :
α) Ρ/Κ λιμένα,
β) δυτών,
γ) μαθητευόμενων δυτών,
δ) καταδυτικών συνεργείων,
ε) θαλάσσιων ταξί,
στ) λαντζών,
ζ) παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής,
η) εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών,
θ) αδειών εκμισθωτή Θ.Μ.Α.,
ι) ναυαγοσώστη.
1.2 Πράξεις εγγραφής μικρών σκαφών σε ΒΕΜΣ και λοιπές πράξεις σχετικές με μικρά σκάφη που διέπονται από διατάξεις του ισχύοντος γενικού κανονισμού λιμένων περί μικρών σκαφών .
1.3 Η έκδοση αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ
llll
2. Σε περίπτωση βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγελμάτων για τις οποίες απαιτείται μέχρι 30-04-2020 η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει εκλείψει καμία προϋπόθεση από τις προβλεπόμενες για την έγκριση άσκησης των επαγγελμάτων αυτών καθώς και τυχόν ανανεώσεων αδειών άσκησης επαγγελμάτων που απαιτείται να διεκπεραιωθούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία παρατείνεται η διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών μέχρι 01-06-2020.
3. Αναβάλλονται κάθε είδους προγραμματισμένες εξετάσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας .
4. Αναστέλλεται η ανανέωση όλων των ατομικών επαγγελματικών αδειών αλιείας έως και 30-04-2020. Άδειες που λήγουν εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος καθώς και άδειες με ημερομηνία λήξεως έως και 31-05-2020 παραμένουν σε ισχύ και θα ανανεώνονται από 01-05-2020 έως και 31-07-2020.
5. Σε κάθε περίπτωση οι συναλλασσόμενοι πρέπει προ οποιασδήποτε σκοπούμενης συναλλαγής τους με το Λιμεναρχείο Κατακόλου να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα Υπηρεσίας μας (2621041206 και 2621041500) για παροχή διευκρινήσεων-οδηγιών.
6. Σε περίπτωση οιασδήποτε μεταβολής σε σχέση με τα ανωτέρω θα ενημερωθείτε δεόντως.
Εκ της Λιμενικής Αρχής


  • 26
    Shares