ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

Ανακοίνωση του Κέντρου Νεότητας Πύργου


Ο Δήμος Πύργου και συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας κάνει γνωστό ότι όσοι έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) απαιτείται να κάνουν εκ νέου αίτηση και για την επόμενη χρονιά εντός ενός(1) μηνός από τη  λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2018, η οποία  είναι όπως έχει ανακοινωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η 26/7/2018.

Με την υποβολή της αίτησης θα ελεγχθεί εκ νέου αν οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στην αναφερόμενη  παροχή.

Σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι δεν προβούν σε υποβολή εκ νέου αίτησης εντός των ανωτέρω προθεσμιών, από 27/8/2018 αυτόματα θα απενταχθούν από τον ΚΟΤ, ακόμα και αν πληρούν τις προϋποθέσεις .