Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Ε.: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων

spot_img

Προτεινόμενα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων ενδιαφερομένων στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ηλείας-Ολυμπίας για έργα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Η Προκήρυξη είχε τελική προθεσμία υποβολής την 31η Αυγούστου 2018. Οι προτάσεις κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ, και μέχρι την Δευτέρα 10-9-2018 θα κατατεθεί, συμφώνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, και ο φυσικός φάκελος στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας στα Κρέστενα.

Στα πλαίσια της προκήρυξης κατατέθηκαν συνολικά 31 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.651.135,06 Ευρώ  από δήμους, φορείς του δημοσίου, την Μητρόπολη Ηλείας, πολιτιστικούς συλλόγους, ενώσεις και φυσικά πρόσωπα.

Το πλήθος των προτάσεων και ο αυξημένος προϋπολογισμός, αποδεικνύει το σημαντικό ενδιαφέρον και την κινητικότητα των φορέων του Νομού για παρεμβάσεις μη κερδοσκοπικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της προκήρυξης ανερχόταν σε 2.003.500,00 Ευρώ και υπερκαλύπτεται κατά 2,5 φορές περίπου.

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα