ΗΛΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ

Ανοίγει η Λαϊκή αγορά Αμαλιάδας μόνο με τρόφιμα


«Η Λαϊκή Αγορά Αμαλιάδας θα λειτουργήσει το Σάββατο 21 Μαρτίου μόνο για πρωτογενή διατροφικά προϊόντα».

Ο Δήμος Ήλιδας ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό πως, η Λαϊκή Αγορά Αμαλιάδας βάσει της ΚΥΑ ΦΕΚ Β915/17-03-2020 θα λειτουργήσει το Σάββατο 21 Μαρτίου μόνο για πρωτογενή διατροφικά προϊόντα και όχι για προϊόντα πλαστικών ειδών, ένδυσης, υπόδησης και γενικά όλων των βιομηχανοποιημένων προϊόντων.

Οι πωλητές και οι καταναλωτές θα πρέπει να εφαρμόσουν τις οδηγίες της Εγκυκλίου με αριθμ. Πρωτοκολ. 5/2020/18-3-2020 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

α) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών θα πρέπει να είναι το ελάχιστο τα 2 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο, κενό-ελεύθερο από αντικείμενα,

β) όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης,

γ) κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα,

δ) οι καταναλωτές να μην συνωστίζονται στους πάγκους και τους διαδρόμους της Λαϊκής Αγοράς και να διατηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ τους.

Καλούμε τους συμπολίτες μας να δείξουν κατανόηση και συνεργασία, να λαμβάνουν όλες τις προφυλάξεις προσωπικής Υγιεινής για τη δική τους προστασία, την προστασία των οικογενειών τους και του κοινωνικού συνόλου.