ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανταπόκριση  από τους δημότες για  την ανακύκλωση  στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων (φώτο)

Θετική  είναι η ανταπόκριση που υπάρχει από τους δημότες σε αρκετά σημεία του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, για συμμετοχή στην ανακύκλωση διαφόρων άχρηστων αντικειμένων.

Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουν συσσωρευτεί ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών (κυρίως χαρτιά), στους ειδικούς σιδερένιους κάδους που δημιούργησε ο δήμος για το συγκεκριμένο σκοπό, σε κεντρικά σημεία των Κρεστένων.

Ωστόσο εκ μέρους των αρμοδίων καλούνται οι δημότες να συμμετέχουν σε  μεγαλύτερο ποσοστό στην  προσπάθεια για την ανακύκλωση, μετά και τα προβλήματα με τη συσσώρευση στερών αποβλήτων, που παρουσιάστηκαν κατά το παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή.

Για το συγκεκριμένο σκοπό  σε πολλά  σημεία   του δήμου έχουν τοποθετηθεί πράσινοι καθώς και σιδερένιοι κάδοι, με στόχο την περαιτέρω  μείωση  των απορριμμάτων που βγαίνουν από τα νοικοκυριά.