Αντρέας Σκαρτσιάρης: Ενημέρωση των δημοτών για τη ρύθμιση οφειλών

spot_img

Προτεινόμενα

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου κ. Αντρέας Σκαρτσιάρης ενημερώνει τους δημότες ότι τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/31-07-2017 «Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς ΟΤΑ» το οποίο ορίζει ότι: Οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξη τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του Νομικού Προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή  ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους..».

Τονίζεται ότι:

Η εφάπαξ εξόφληση της οφειλής σημαίνει πλήρη απαλλαγή από προσαυξήσεις.

Οι σχετικές αιτήσεις για την υπαγωγή στην ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών, θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου (έως 30-11-2017).

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση η οποία είναι σε ισχύ.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες και κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ.

Καλούνται λοιπόν όσοι δημότες ή επιχειρήσεις οφείλουν στο δήμο να εκμεταλλευτούν την συγκεκριμένη διάταξη η οποία θα τους βοηθήσει να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τον δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα εξής τηλέφωνα: 2621362645 &2621362687.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα