ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΝΕΙΟΥ

Αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Τριανταφυλλιάς


Είναι γνωστό ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πηνειού έχει αναλάβει την οικονομική διαχείριση του ΦΟΔΣΑ.

Με το παρόν όμως γνωστοποιούμε ότι οι λογαριασμοί από το ΦΟΔΣΑ για πληρωμή της εταιρείας «Μεσόγειος Α.Ε.» ήρθαν στην οικονομική Υπηρεσία του Δήμου χωρίς να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση τους. Επιπλέον η οικονομική υπηρεσία του Δήμου έπρεπε να προβεί στον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών για την πληρωμή του 1 εκ.

Παρά τις συνεχείς οχλήσεις, από την πλευρά του Δήμου Πηνειού προς τον ΦΟΔΣΑ, τα δικαιολογητικά κατατέθηκαν  στον δήμο Πηνειού με μεγάλη χρονική καθυστέρηση.

Παράλληλα δεν είχαν κατατεθεί τα χρήματα από όλους τους Δήμους.

Οι λογαριασμοί του εργολάβου είχαν εκχωρηθεί με σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί απαιτήσεων στην Τράπεζα Πειραιώς, άρα η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Πηνειού θα πλήρωνε την Τράπεζα Πειραιώς και όχι τον εργολάβο.

Η αλήθεια είναι μία ότι για να πληρωθεί ένα τέτοιο ποσό πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος που θα βεβαιώνει ότι τα χρήματα των Ηλείων πολιτών ανταποκρίνονται στον σκοπό για τον οποίο εισπράττονται.

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ