ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής

Έχοντας υπόψη της η επιτροπή:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7,8 και 10 του Π.Κ και ειδικότερα του άρθρου 7§4ε αυτού, «Για την
αυτοδίκαιη τιμωρία των ποδοσφαιριστών με ποινές αποκλεισμού και χρηματικές ποινές αρκεί η γνώση
του αρχηγού της ομάδας που υπογράφει το Φ.Α. χωρίς να είναι αναγκαία η κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου. Με την υπογραφή και μόνο του Φ.Α. από τον αρχηγό της ομάδος, υφίσταται αμάχητο τεκμήριο και γνώση χωρίς ανταπόδειξη της ποινής».
2. Γενικότερα τις διατάξεις των άρθρων του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.
3. Τα Φ.Α της ΠΑΙΔΩΝ, ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑ κατηγορίας 06-16/06/2017, που περιήλθαν στην Ένωση Ηλείας και τις διατυπωθείσες σε αυτό παρατηρήσεις του διαιτητή καθώς και το ποινολόγιο , ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στους παρατηρηθέντες ή αποβληθέντες ποδοσφαιριστές τις αντίστοιχες κατά περίπτωση πειθαρχικές κυρώσεις.
Θέμα 1ο : Κλήση σε απολογία σωματείου «ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ»
Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 21/06/2017, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α του παιχνιδιού ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑ κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» στις 18/06/2017 καλεί σε έγγραφη ή αυτοπρόσωπη απολογία την Τετάρτη 28/06/2017 και ώρα 19:00 το σωματείο «ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ», όπως νομίμως εκπροσωπείται, βάση των Άρθρων 1,2,3,4,5,6,13,14,15 του Π.Κ. για να δικαιολογήσει τα αναγραφόμενα.
 Θέμα 2 : Επιβολή ποινής στο σωματείο «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ»
Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 21/06/2017, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α του
παιχνιδιού ΠΑΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑ κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ – ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ» στις 06/06/2017 επιβάλλει επί παραβάσεων του Άρθρου 12 της οικείας προκήρυξης Παίδων Υποδομής ΦΑΡΜΑ στο σωματείο «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ» χρηματική ποινή 50 € για απουσία του Ιατρού του ανωτέρω αγώνα.
Η καταβολή της χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση της απόφασης
( Άρθρο 33§ε,στ του Π.Κ ).