ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ

Απόφαση δημοτικού συμβουλίου Ανδραβίδας-Κυλλήνης για Αγίους Θεοδώρους


Το δημοτικό συμβούλιο  του δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης

Αποφασίζει ομόφωνα:

Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος και την υποβολή του στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε., για συζήτηση και λήψη απόφασης:

1] Επίσημο αίτημα προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο θα παρασταθεί αντιπροσωπία από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του τωρινού δημοτικού συμβουλίου, καθώς επίσης ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, να συζητηθεί το θέμα της περιβαλλοντικής καταστροφής στους Αγίους Θεοδώρους, να υπάρξει ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου και να ληφθούν άμεσες αποφάσεις για την προστασία της υγείας και της ζωής των κατοίκων.

2] Η συσταθείσα επιτροπή από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης για την παρακολούθηση του περιβαλλοντικού προβλήματος στους Αγίους Θεοδώρους που αποτελείται  από τους κ.κ. Ναμπίλ Μοράντ, Δήμαρχο, Αναστάσιο Μυλωνόπουλο, αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Διονύσιο Μάλλιαρη πρώην αναπληρωτή δήμαρχο, Ανδρέα Μίγκο, αντιδήμαρχο, Ιωάννη Λέντζα, δημοτικό σύμβουλο μειοψηφίας, Λευκαδίτη Δημήτριο,  δημοτικό σύμβουλο μειοψηφία, Θεοδωρόπουλο Ιωάννη δημοτικό σύμβουλο μειοψηφία, Γεώργιο Γαλάτη, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Λεχαινών, Αθανάσιο Χαραλαμπόπουλο, κάτοικο Αγίων Θεοδώρων και πρόεδρο Πολιτιστικού Συλλόγου, να σχηματίσουν έκθεση στην οποία να αποτυπώνεται το είδος και η ένταση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης-καταστροφής και να την καταθέσουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

3] Αίτημα προς στις αδειοτούσες αρχές για λήψη άμεσων μέτρων, ως προβλέπεται από τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων, για την ενεργοποίηση των άρθρων αναστολής της λειτουργίας των λειτουργούντων μονάδων, ενόψει της υπερβάλλουσας όχλησης των περιοίκων από τη λειτουργία τους.

4] Ανάδειξη όλων των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις μέχρι σήμερα ενέργειες που έχουν γίνει από πλευράς του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.