ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΗΛΙΔΑΣ

Από χωματόδρομοι σε δρόμοι με σκυρόδεμα μέσω των έργων του ταμείου Μολυβιάτη


Οι αγροτικοί δρόμοι σε Κάμπο και Βελανίδι Πηνείας μετατρέπονται από χωματόδρομοι σε δρόμοι με σκυρόδεμα μέσω των έργων του ταμείου Μολυβιάτη

Ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο των εργασιών από το Ταμείο «Μολυβιάτη» για την περιοχή της Πηνείας, που αφορά σε τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στις Τοπικές Κοινότητες Κάπου και Βελανιδίου , οι οποίες είναι ενταγμένες στην συνολική εργολαβία «Βελτίωση και Αποκατάσταση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Τ.Κ. Εφύρας – Αυγής – Κάμπου – Βελανιδίου – Οινόης », κόστους 303.000 ευρώ.

Οι εργασίες  ου συνόλου της εν λόγω εργολαβίας συνεχίζονται πυρετωδώς, ενώ σε μικρό χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα για το σύνολο του Ταμείου Μολυβιάτη στον Δήμο Ήλιδας.

Από την ανακατασκευή των αγροτικών δρόμων και την μετατροπή τους από χωματόδρομους σε δρόμους με σκυρόδεμα, βελτιώνονται κατά πολύ οι υποδομές της Δημοτικής Ενότητας Πηνείας σε έναν τομέα που πάσχιζε τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς οι συγκεκριμένοι δρόμοι γίνονται από απροσπέλαστοι προσβάσιμοι για τον αγροτικό πληθυσμό .