ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

Αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων των ωφελούμενων μητέρων για τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς


ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Κάνουμε γνωστό ότι, σύμφωνα με την πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»  για την σχολική χρονιά  2018–2019, από 15/06/2018 αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων των ωφελούμενων μητέρων.

Καλούνται όλες οι ενδιαφερόμενες μητέρες παιδιών (ηλικίας 2,5 έως την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο), εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενες, άνεργες, εργαζόμενες στον πρωτογενή τομέα κ.λ.π. να τύχουν των ευεργετικών προνομίων της δράσης της ΕΕΤΑΑ ΑΕ  που έχει κυρίως να κάνει με την δωρεάν φοίτηση και σίτιση των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύργου, και να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από 15/06/2018 έως 03/07/2018.

Όσον αφορά την υποβολή της αίτησης και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών το προσωπικό του Τμήματος Βρεφονηπιακών Σταθμών θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στις ωφελούμενες μητέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε  στο γραφείο του Τμήματος Βρεφονηπιακών Σταθμών, Ταχ. Διεύθυνση: Γυμνασιάρχου Δούκα και Κονδύλη, τηλέφωνο 26210-31931 και ώρες 8:00-14:00.