ΗΛΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυγερινοπούλου: Η μεγάλης κλίμακας αποκατάσταση της απολεσθείσας βιοποικιλότητας πιο επιτακτική από ποτέ!


Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 στις 21 Μάη και την Παγκόσμια Ημέρα για την Βιοποικιλότητα  στις 22 Μάη, η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ. δήλωσε:

«Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναδεικνύεται η ανάγκη ουσιαστικών δράσεων διατήρησης και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Η χώρα μας, ευθυγραμμιζόμενη και με τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα για το 2030,  θα πρέπει να δώσει έμφαση σε ευρείας κλίμακας προγράμματα διατήρησης και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων, ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας και θωράκισής της έναντι της κλιματικής αλλαγής. Μέσα από επιστημονικές συνεργασίες τόσο διεθνείς και ευρωπαϊκές, όσο και εθνικές θα πρέπει να ξεκινήσει εκτεταμένες, μεγάλης κλίμακας δράσεις για τη προστασία και τη καινοτόμα διαχείριση των περιοχών Natura, των δασών, των υγροτόπων. Πρέπει να υλοποιηθούν οριζόντιες δράσεις για τη διατήρηση, απορρύπανση και αποκατάσταση των περιοχών αυτών, αλλά και να προωθηθούν βιώσιμες μορφές γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας, διατροφής και τουρισμού».