ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτή είναι η πρόταση για τις  πρώην λίμνες Αγουλινίτσας – Μουριάς και Κάστας!     

  • 3
    Shares

Αυτή είναι η πρόταση για τις  πρώην λίμνες Αγουλινίτσας- Μουριάς και Κάστας!     

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θ. Βασιλόπουλος έστειλε το σχέδιο στον υπουργό Μ.Βορίδη .

Το σχέδιο των προτάσεών του για την αναδιανομή  αγροτεμαχίων των αποστραγγιζόμενων εκτάσεων πρώην λιμνών Αγουλινίτσας, Μουριάς και Κάστας απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θοδωρής Βασιλόπουλος στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη. Έπειτα από την επίσκεψη του υπουργού στην Ηλεία την περασμένη εβδομάδα και την συνεννόηση  για  ραντεβού στην Αθήνα ο κ Βασιλόπουλος έκανε γνωστές με την συγκεκριμένη επιστολή τις προθέσεις του για το μείζον αυτό αγροτικό ζήτημα. Στην επιστολή του αναφέρει συγκεκριμένα  τα εξής:

 

 «ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΑΙΩΝ ΑΓΟΥΛΙΝΙΤΣΑΣ-ΜΟΥΡΙΑΣ-ΚΑΣΤΑΣ

 

Σύμφωνα με το Ν. 4061/2012, οι αποστραγγιζόμενες γαίες περιέρχονται στη διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  Στο νομό Ηλείας βρίσκονται τρεις αποστραγγισμένες γαίες, οι πρώην Λίμνες  Αγουλινίτσας, Μουριάς και Κάστας  με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Από το έτος 1973 οι εκτάσεις αυτές εκμισθώνονταν με την 95/75 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου  σε καλλιεργητές και αγροτοκτηνοτρόφους των ομόρων κοινοτήτων.

Από το 2012 έως και σήμερα η διαδικασία παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων, σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 36 του Ν. 4061/2012 (Α΄66).

Από την μέχρι σήμερα εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας έχουν προκύψει προβλήματα για την αντιμετώπιση των οποίων προτείνουμε να συμπεριληφθούν σε νομοθετική ρύθμιση τα εξής:

  • Η πρότασή μας είναι να παραχωρηθούν σε επαγγελματίες αγρότες
  • Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης να ορίζεται η πενταετία με δυνατότητα ανανέωσης
  • Οι δικαιούχοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι κατά τη τελευταία πενταετία των όμορων Κοινοτήτων των πρώην λιμνών

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΑΙΕΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΓΟΥΛΙΝΙΤΣΑ

Η συνολική επιφάνεια των γεωτεμαχίων που διαχειρίζεται το ΥΠΑΑΤ ανέρχεται σε 20.191.898,53 m2. Από αυτά τα 53 τεμάχια είναι κάτω των εκατό στρεμμάτων και καταλαμβάνουν συνολική έκταση 2.073.413,98m2 , ενώ υπάρχουν 93 τεμάχια άνω των 100 στρεμμάτων τα οποία έχουν συνολική έκταση 16.401.030,36 m2 . Από αυτά τα γεωτεμάχια, τμήματά τους, έκτασης περίπου 1.100.000m2 δεν προσφέρονται για καλλιέργεια.  Υπάρχουν επίσης 10 τεμάχια ακατάλληλα για καλλιέργεια συνολικής έκτασης 1.717.454,19 m2 για καλλιέργεια.

Η πρώην Λίμνη Αγουλινίτσας περιλαμβάνει και γεωτεμάχια συνολικής έκτασης  6.208.212,78 m2,  που έχουν παραχωρηθεί σε φορείς.

ΜΟΥΡΙΑ

Η συνολική έκταση της αποξηρανθείσας  λίμνης Μουριάς (συμπεριλαμβανομένων και των εγγειοβελτιωτικών έργων)  ανέρχεται  σε 6.835.928m2.

Η έκταση της πρώην λίμνης Μουριάς που παραμένει στη διαχείριση του ΥΠΑΑΤ ανέρχεται σε 3.385.688 m2  η οποία διαχωρίζεται σε τμήματα τα οποία διαμορφώθηκαν μετά την κατασκευή των εγγειωβελτιωτικών έργων (1.289.964 m2 ). Συνολικά το ΥΠΑΑΤ διαχειρίζεται 35 τεμάχια εκ των οποίων τα 19 είναι κάτω των εκατό στρεμμάτων και έχουν συνολική έκταση 868.569,14m2  και 16 τεμάχια είναι άνω των εκατό στρεμμάτων και έχουν συνολική έκταση 2.517.119,29m2.

ΚΑΣΤΑ

Η έκταση της  αποξηρανθείσας λίμνης Κάστας ανέρχεται σε 939.705,29m2. Τα στοιχεία της έκτασης αυτής αντλήθηκαν από το ψηφιοποιημένο αρχείο. Ολόκληρη η έκταση της πρώην λίμνης Κάστας παραμένει στη διαχείριση του ΥΠΑΑΤ.

Η έκταση αυτή διαχωρίστηκε σε 15 τεμάχια από τα από τα εγγειοβελτιωτικά έργα που κατασκευάστηκαν. Από αυτά 12 τεμάχια είναι κάτω των 100 στρεμμάτων το καθένα και έχουν  συνολική έκτασης 331.829,80m2 , ενώ 3 τεμάχια είναι άνω των εκατό στρεμμάτων και έχουν συνολική έκταση 607.875,49m2 .


  • 3
    Shares