ΗΛΕΙΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Αυτοψία των Κτ.Υπ. Α.Ε. για την ανέγερση του Λυκείου Λεχαινών


Ενημέρωση του Δημάρχου Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Λέντζα Γ. για την πρόοδο των εργασιών του Γενικού́ Λυκείου Λεχαινών και του Δημοτικού́ Σχολείου Ανδραβίδας.

Τη Τρίτη 7 Ιουλίου κλιμάκιο Αρχιτεκτόνων, και Μηχανικών, των Κτ. Υπ. Α.Ε. μετέβη στη πόλη των Λεχαινών για να πραγματοποιήσει αυτοψία στον περιβάλλοντα χώρο όπου θα ξεκινήσει η κατασκευή́ του Γενικού́ Λυκείου Λεχαινών. Στον έλεγχο που διενέργησε η εποπτεύουσα αρχή́ του έργου, μαζί́ με τον ανάδοχο του έργου, παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Λέντζας Γ. και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κεκάτος Δ.

Ο Δήμαρχος κ. Λέντζας Γ. στη συνέχεια μετέβη στην πόλη της Ανδραβίδας όπου μαζί́ με τον Πρόεδρο του Ν. Π. Πολιτισμού́ και Αθλητισμού́ κ. Βαρβαρέσο Γ. και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου «Ηρακλή́» κ. Χατζή Κ. ενημερώθηκαν από́ τον εργολάβο για την εξέλιξη των εργασιών σχετικά με το Δημοτικό Σχολείο Ανδραβίδας. Ο Δήμαρχος ζήτησε από τους εργολάβους την επίσπευση των εργασιών και την ταχεία ολοκλήρωσή τους ώστε στην Ανδραβίδα η νέα σχολική χρόνια να βρει τους μαθητές στο νέο τους σχολείο ενώ στα Λεχαινά η ολοκλήρωση του έργου να επιτευχθεί το δυνατό συντομότερο. Είναι έργα πνοής που αφορούν όλους μας, και ιδίως τα παιδιά μας και συντελούν στη προαγωγή της κοινωνίας μας.