ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Αυτός ειναι ο βασικότερος λόγος παραίτησης Ζαχαρόπουλου ; – Τέρμα το «Πάρτι» στον δήμο ;


Νέο “χαστούκι” για την δημοτική αρχή Λυμπέρη, αφού με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152 του Ν.3463/2006 Ν. Ηλείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δικαιώθηκε ο πρώην διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Νικόλαος Τσάκωνας και η πρώην Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας κα Αθανασία Ανδριοπούλου.

Οι δύο υπάλληλοι με μακρά υπηρεσία στον Δήμο Ήλιδας, απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους με απόφαση της δημοτικής αρχής και υπογραφή του ίδιου του δημάρχου Γιάννη Λυμπέρη στην έναρξη της θητείας του, παρά το γεγονός ότι επισημάνθηκε πως η εν λόγω Απόφαση ήταν παράτυπη.

Τελικά, η προσφυγή τους δικαιώθηκε και πλέον θα πρέπει να επιστρέψουν στις θέσεις τους.

Πολλά τα ερωτήματα που γεννιούνται μετά την απόφαση αυτή:

-Γιατί ο κ.Λυμπέρης απομάκρυνε τα συγκεκριμένα άτομα αφού ήξερε καλά ότι θα ξαναγυρίσουν στις θέσεις τους ; 

-Ήθελε στην χρονική περίοδο που θα λείπουν να μαγειρέψει τα κακώς κείμενα του ;

-Να θυμηθούμε ότι τις μέρες της απουσίας τους είχαμε έλεγχο για το πολυσυζητημένο «πόρισμα» ;

-Με αυτό το συγκεκριμένο οικονομικό σχήμα υπαλλήλων θα μπορούσε να «περνάει το Πάρτι» των απευθείας αναθέσεων ; 

-Η επιστροφή υπαλλήλων ,ήταν ο βασικότερος λόγος της παραίτησης Ζαχαρόπουλου ;

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:

1) Με την εν λόγω απόφαση η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα όπως:

  • αποδεχτεί την με αρ.πρωτ. 7/5-02-2020 προσφυγή του κ. Νικολάου Τσάκωνα κατά της υπ’ αριθ. 122/2019 (αρ.πρωτ.231134/1-11-2019, ΑΔΑ: 94ΙΞΩΡΘ-Φ87) και 123/2019 (αρ.πρωτ.231135/1-11-2019, ΑΔΑ:ΨΦ7ΗΨΡΘ-Φ4Φ) απόφασης

του Δημάρχου του Δήμου Ήλιδας.

  • αποδεχτεί την με αρ.πρωτ. 7/5-02-2020 προσφυγή του κ. Νικολάου Τσάκωνα κατά της σιωπηρής απόρριψης από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου της από 15-11-2019 με αριθ. πρωτ. 260284/15-11-2019 ειδικής διοικητικής προσφυγής που άσκησε ο προσφεύγων ενώπιον του Συντονιστή.

2) Με την εν λόγω απόφαση η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα όπως:

  • αποδεχτεί την με αρ.πρωτ. 6/31-01-2020 προσφυγή της κ.Αθανασίας Ανδριοπούλου κατά της υπ’ αριθ. 122/2019 (αρ.πρωτ.231134/1-11-2019, ΑΔΑ: 94ΙΞΩΡΘ-Φ87) και 123/2019 (αρ.πρωτ.231135/1-11-2019, ΑΔΑ:ΨΦ7ΗΨΡΘ-Φ4Φ) απόφασης του

Δημάρχου του Δήμου Ήλιδας

  • αποδεχτεί την με αρ.πρωτ. 6/31-01-2020 προσφυγή της κας Αθανασίας

Ανδριοπούλου κατά της σιωπηρής απόρριψης από τον Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου της από 15-11-2019 με αριθ. πρωτ. 259907/15-11-2019 ειδικής διοικητικής προσφυγής που άσκησε η προσφεύγουσα ενώπιον του Συντονιστή.