Βιομηχανικά πάρκα: Εκτός η Ηλεία

Την ένταξη 20 βιομηχανικών πάρκων σε πανελλαδικό επίπεδο (υφιστάμενων και νέων), στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης υπέγραψε η υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου στο πλαίσιο του Ν. 4982/22 για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων. Η Ηλεία και πάλι όμως είναι απούσα από τον συγκεκριμένο σχεδιασμό. Άλλη μια ήττα προφανώς, αφού το έργο αυτό είχε εξαγγείλει η Περιφερειακή αρχή ότι θα γίνει και στην Ηλεία.

Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 44.216.367,83 ευρώ, σηματοδοτώντας έναν ισχυρό οικονομικό και αναπτυξιακό καταλύτη για την εθνική οικονομία.

Η πρωτοβουλία, υλοποιούμενη από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) ως φορείς υλοποίησης του Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης και την ενδυνάμωση της βιομηχανικής παραγωγής, το οποίο εντάσσεται στην ολοκληρωμένη στρατηγική του Υπουργείου Ανάπτυξης για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας.

Οι εγκεκριμένες προτάσεις περιλαμβάνουν Βιομηχανικές Περιοχές σε Λαμία, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κιλκίς, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες, Καρδίτσα, Λάρισα, Μελιγαλά, Πάτρα, Δράμα, Κομοτηνή και τα Επιχειρηματικά Πάρκα Σχιστού, Οινοφύτων, Αλμυρού και Κορίνθου.

Η υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου τόνισε τη σημασία του έργου ως καίριο βήμα για την επίτευξη του στόχου της ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας.

Όπως δήλωσε, «η υλοποίηση της δράσης θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της χώρας, της επιχειρηματικότητας, αλλά και της απασχόλησης, με αύξηση των θέσεων εργασίας, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα πιο πράσινο και ψηφιακά εξελιγμένο βιομηχανικό τοπίο».

Τι σχεδίαζε η Περιφέρεια Δ. Ελλάδας και είχε εξαγγείλει από το 2020:

Σε αναμονή είναι το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων σε Ηλείας, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία μετά και ολοκλήρωση της υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου.

Η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τόσο της Ηλείας όσο και ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας, ενώ θεωρείται η «χρυσή ευκαιρία» από πλευράς των Ηλείων για να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητα σε επίπεδο Νομού.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας είχε προχωρήσει τότε τις διαδικασίες πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση του σχετικού σχεδίου δράσης για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (επιχειρηματικών πάρκων) στην Δυτική Ελλάδα. Μετά από αυτά φτάσαμε στο σήμερα που δεν υλοποιείται στον νομό μας κανένα βιομηχανικό πάρκο.

Τι προβλεπόταν να φτιαχτεί

Ο ανάδοχος του έργου θα διερευνήσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που θα αξίωναν τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (επιχειρηματικών πάρκων) στη Δυτική Ελλάδα και την καταγραφή των πιθανών εναλλακτικών περιοχών χωροθέτησης τους, αξιολογώντας τις υφιστάμενες ανάγκες, ελλείψεις και δυναμικές που αφορούν τόσο στις επιμέρους περιοχές όσο και στο σύνολο της Περιφέρειας.

Το σχέδιο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για την αναζήτηση ισχυρών οικονομικών κινήτρων και τη διατύπωση προγραμμάτων εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων υλοποίησής του από εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πηγές.

Στο πλαίσιο του σχεδίου θα εκτιμηθεί ο κατάλληλος και ενδεδειγμένος χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης του. Η εκπόνηση του σχεδίου θα αποτελέσει εκτός από ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα στο σκέλος των χωροθετήσεων, και μία απόδειξη της πολιτικής βούλησης του είδους στη Δυτική Ελλάδα για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (Φάση Β’ – Στάδιο Β1, ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ) ο δευτερογενής τοµέας της Δυτικής Ελλάδας «χαρακτηρίζεται από διάσπαρτη και άναρχη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων τόσο στις εντός όσο και στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές…….». Ως εκ τούτου «……απαιτείται να ανασυγκροτηθεί και εκσυγχρονιστεί». Με βάση τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας, η οργάνωση της Επιχειρηματικότητας σε Οργανωμένους Υποδοχείς ενισχύει σημαντικά και δυναμικά τη προοπτική βιώσιµης ανάπτυξης της περιοχής .

Αυτό αποτελεί και την αφετηρία για τον εκσυγχρονισμό του δευτερογενούς τομέα τη σταδιακή ενίσχυση της εξωστρέφειάς της Περιφέρειας προς τον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο με προοπτική την άρση της σχετικής της αποµόνωσης και της αναπτυξιακής της υστέρησης. Μια τέτοια ολοκληρωμένη παραγωγική αναδιοργάνωση με προτεραιότητα τη βιομηχανία-βιοτεχνία και την εφοδιαστική θα συμβάλει σημαντικά στην άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ανάµεσα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας – Αχαΐας από την μια και της Αιτωλ/νίας και Ηλείας από την άλλη.

Για τη διερευνητική διαδικασία χωροθέτησης θα ληφθούν υπόψη στοιχεία που υποδεικνύονται σε Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ΖΟΕ στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας και στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Βασικός στόχος του έργου είναι, μέσα από την έρευνα και αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε ενδεχόμενης περιοχής χωροθέτησης, μέσω συστήματος κριτηρίων, η μελέτη να καταλήξει σε μια συνολική αποτύπωση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτεινόμενων υποδοχέων, που θα καλύπτουν τις ανάγκες της Περιφέρειας, στο σύνολο της.

Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας Κώστας Διαμαντόπουλος:

Η Ηλεία ξανά εκτός σχεδιασμού

 

Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί ”Νέα Βιομηχανικά Πάρκα”. Πιο συγκεκριμένα, την ίδρυση νέων εγκαταστάσεων, την επέκταση υφιστάμενων και τη μετατροπή άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμα και καινοτόμα πάρκα!
Και η Ηλεία, πού είναι σε όλο αυτό?
Πουθενά!
Πρόσφατα η Υφυπουργός Ανάπτυξης υπέγραψε την ένταξη 20 βιομηχανικών/επιχειρηματικών πάρκων στο Ταμείο Ανάκαμψης (νέων και υφιστάμενων) συνολικού προϋπολογισμού 44 εκατ. ευρώ!
Θυμίζω ότι το Νοέμβριο του 2021 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε το σχέδιο της για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων στην Ηλεία. Έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια και πρόοδος δεν έχει υπάρξει.
Ποιο ακριβώς είναι το πλάνο υλοποίησης?
Πώς θα χρηματοδοτηθεί το εγχείρημα?
Ποιος φορέας θα αναλάβει την υλοποίησή του?
Προφανώς η διαμόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις που ασκούν μεταποιητική δραστηριότητα δεν είναι στις προτεραιότητες της Περιφέρειας.
Άλλωστε τα σχέδια και οι μελέτες αποκτούν πραγματική αξία όταν δε μένουν στο συρτάρι και υλοποιούνται….
Τα επιχειρηματικά πάρκα, οι οργανωμένοι δηλαδή χώροι υποδοχής επιχειρήσεων, είναι εργαλεία ανταγωνιστικότητας και περιβαλλοντικής προστασίας.
Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Άγριες αποδοκιμασίες από αστυνομικούς στον υφ.Προστασίας του Πολίτη Α.Νικολακόπουλο (βίντεο)

Όπως αναφέρει το pronews.gr: Συγκεντρωμένοι στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου των Ιωαννίνων οι αστυνομικοί υποδέχθηκαν τον υφυπουργό με μαύρες σημαίες. …

Όταν ο Κόροιβος κατάφερνε να χάσει το άχαστο παιχνίδι και να υποβιβαστεί!

Ήταν 13 Μαΐου του 2018. Ο Κόροιβος, είχε σχεδόν εξασφαλίσει την παραμονή του στη Basket League για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν. …

Δεν αναβαθμίζεται τελικά το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας – Προς διαβούλευση το νομοσχέδιο!

Τι και αν βγάλαμε πρώτο τον Υφυπουργό μας, τι και αν βγάλαμε με κοντά 40% την ΝΔ στην Ηλεία ,τι …

Τροχαίο ατύχημα στην είσοδο της πόλης

Τροχαίο ατύχημα στην Αμαλιάδα, στη είσοδο της πόλης, στην οδό Αντωνίου Πετραλιά, στην είσοδο – έξοδο του σούπερ μάρκετLidl. Δύο …

Συνελήφθη άνδρας στην Ηλεία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών

Κατασχέθηκαν περίπου (4,5) κιλά κάνναβης και (81) δενδρύλλια της ναρκωτικής ουσίας Συνελήφθη, Τετάρτη 12-6-2024 το πρωί, σε περιοχή της Ανδραβίδας …

Εντοπίστηκε νεκρός ο 87χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες νεκρός εντοπίστηκε την Τέταρτη 12/6/2024 ο 87χρονος Νίκος Αλεξανδρόπουλος που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή των Λεχαινών …

Ροή ειδήσεων
Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Popular posts:

Βιομηχανικά πάρκα: Εκτός η Ηλεία

Την ένταξη 20 βιομηχανικών πάρκων σε πανελλαδικό επίπεδο (υφιστάμενων και νέων), στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης υπέγραψε η υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου στο πλαίσιο του Ν. 4982/22 για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων. Η Ηλεία και πάλι όμως είναι απούσα από τον συγκεκριμένο σχεδιασμό. Άλλη μια ήττα προφανώς, αφού το έργο αυτό είχε εξαγγείλει η Περιφερειακή αρχή ότι θα γίνει και στην Ηλεία.

Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 44.216.367,83 ευρώ, σηματοδοτώντας έναν ισχυρό οικονομικό και αναπτυξιακό καταλύτη για την εθνική οικονομία.

Η πρωτοβουλία, υλοποιούμενη από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) ως φορείς υλοποίησης του Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης και την ενδυνάμωση της βιομηχανικής παραγωγής, το οποίο εντάσσεται στην ολοκληρωμένη στρατηγική του Υπουργείου Ανάπτυξης για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας.

Οι εγκεκριμένες προτάσεις περιλαμβάνουν Βιομηχανικές Περιοχές σε Λαμία, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κιλκίς, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες, Καρδίτσα, Λάρισα, Μελιγαλά, Πάτρα, Δράμα, Κομοτηνή και τα Επιχειρηματικά Πάρκα Σχιστού, Οινοφύτων, Αλμυρού και Κορίνθου.

Η υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου τόνισε τη σημασία του έργου ως καίριο βήμα για την επίτευξη του στόχου της ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας.

Όπως δήλωσε, «η υλοποίηση της δράσης θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της χώρας, της επιχειρηματικότητας, αλλά και της απασχόλησης, με αύξηση των θέσεων εργασίας, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα πιο πράσινο και ψηφιακά εξελιγμένο βιομηχανικό τοπίο».

Τι σχεδίαζε η Περιφέρεια Δ. Ελλάδας και είχε εξαγγείλει από το 2020:

Σε αναμονή είναι το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων σε Ηλείας, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία μετά και ολοκλήρωση της υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου.

Η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τόσο της Ηλείας όσο και ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας, ενώ θεωρείται η «χρυσή ευκαιρία» από πλευράς των Ηλείων για να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητα σε επίπεδο Νομού.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας είχε προχωρήσει τότε τις διαδικασίες πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση του σχετικού σχεδίου δράσης για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (επιχειρηματικών πάρκων) στην Δυτική Ελλάδα. Μετά από αυτά φτάσαμε στο σήμερα που δεν υλοποιείται στον νομό μας κανένα βιομηχανικό πάρκο.

Τι προβλεπόταν να φτιαχτεί

Ο ανάδοχος του έργου θα διερευνήσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που θα αξίωναν τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (επιχειρηματικών πάρκων) στη Δυτική Ελλάδα και την καταγραφή των πιθανών εναλλακτικών περιοχών χωροθέτησης τους, αξιολογώντας τις υφιστάμενες ανάγκες, ελλείψεις και δυναμικές που αφορούν τόσο στις επιμέρους περιοχές όσο και στο σύνολο της Περιφέρειας.

Το σχέδιο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για την αναζήτηση ισχυρών οικονομικών κινήτρων και τη διατύπωση προγραμμάτων εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων υλοποίησής του από εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πηγές.

Στο πλαίσιο του σχεδίου θα εκτιμηθεί ο κατάλληλος και ενδεδειγμένος χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης του. Η εκπόνηση του σχεδίου θα αποτελέσει εκτός από ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα στο σκέλος των χωροθετήσεων, και μία απόδειξη της πολιτικής βούλησης του είδους στη Δυτική Ελλάδα για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (Φάση Β’ – Στάδιο Β1, ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ) ο δευτερογενής τοµέας της Δυτικής Ελλάδας «χαρακτηρίζεται από διάσπαρτη και άναρχη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων τόσο στις εντός όσο και στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές…….». Ως εκ τούτου «……απαιτείται να ανασυγκροτηθεί και εκσυγχρονιστεί». Με βάση τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας, η οργάνωση της Επιχειρηματικότητας σε Οργανωμένους Υποδοχείς ενισχύει σημαντικά και δυναμικά τη προοπτική βιώσιµης ανάπτυξης της περιοχής .

Αυτό αποτελεί και την αφετηρία για τον εκσυγχρονισμό του δευτερογενούς τομέα τη σταδιακή ενίσχυση της εξωστρέφειάς της Περιφέρειας προς τον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο με προοπτική την άρση της σχετικής της αποµόνωσης και της αναπτυξιακής της υστέρησης. Μια τέτοια ολοκληρωμένη παραγωγική αναδιοργάνωση με προτεραιότητα τη βιομηχανία-βιοτεχνία και την εφοδιαστική θα συμβάλει σημαντικά στην άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ανάµεσα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας – Αχαΐας από την μια και της Αιτωλ/νίας και Ηλείας από την άλλη.

Για τη διερευνητική διαδικασία χωροθέτησης θα ληφθούν υπόψη στοιχεία που υποδεικνύονται σε Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ΖΟΕ στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας και στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Βασικός στόχος του έργου είναι, μέσα από την έρευνα και αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε ενδεχόμενης περιοχής χωροθέτησης, μέσω συστήματος κριτηρίων, η μελέτη να καταλήξει σε μια συνολική αποτύπωση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτεινόμενων υποδοχέων, που θα καλύπτουν τις ανάγκες της Περιφέρειας, στο σύνολο της.

Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας Κώστας Διαμαντόπουλος:

Η Ηλεία ξανά εκτός σχεδιασμού

 

Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί ”Νέα Βιομηχανικά Πάρκα”. Πιο συγκεκριμένα, την ίδρυση νέων εγκαταστάσεων, την επέκταση υφιστάμενων και τη μετατροπή άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμα και καινοτόμα πάρκα!
Και η Ηλεία, πού είναι σε όλο αυτό?
Πουθενά!
Πρόσφατα η Υφυπουργός Ανάπτυξης υπέγραψε την ένταξη 20 βιομηχανικών/επιχειρηματικών πάρκων στο Ταμείο Ανάκαμψης (νέων και υφιστάμενων) συνολικού προϋπολογισμού 44 εκατ. ευρώ!
Θυμίζω ότι το Νοέμβριο του 2021 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε το σχέδιο της για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων στην Ηλεία. Έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια και πρόοδος δεν έχει υπάρξει.
Ποιο ακριβώς είναι το πλάνο υλοποίησης?
Πώς θα χρηματοδοτηθεί το εγχείρημα?
Ποιος φορέας θα αναλάβει την υλοποίησή του?
Προφανώς η διαμόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις που ασκούν μεταποιητική δραστηριότητα δεν είναι στις προτεραιότητες της Περιφέρειας.
Άλλωστε τα σχέδια και οι μελέτες αποκτούν πραγματική αξία όταν δε μένουν στο συρτάρι και υλοποιούνται….
Τα επιχειρηματικά πάρκα, οι οργανωμένοι δηλαδή χώροι υποδοχής επιχειρήσεων, είναι εργαλεία ανταγωνιστικότητας και περιβαλλοντικής προστασίας.
Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Άγριες αποδοκιμασίες από αστυνομικούς στον υφ.Προστασίας του Πολίτη Α.Νικολακόπουλο (βίντεο)

Όπως αναφέρει το pronews.gr: Συγκεντρωμένοι στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου των Ιωαννίνων οι αστυνομικοί υποδέχθηκαν τον υφυπουργό με μαύρες σημαίες. …

Τροχαίο ατύχημα στην είσοδο της πόλης

Τροχαίο ατύχημα στην Αμαλιάδα, στη είσοδο της πόλης, στην οδό Αντωνίου Πετραλιά, στην είσοδο – έξοδο του σούπερ μάρκετLidl. Δύο …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων