ΗΛΕΙΑ OIKONOMIA

Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Ηλείας – Τι αποφασίστηκε


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Κατά  την  Γενική   Συνέλευση  της    Ομοσπονδίας  Εμπορίου  και Επιχειρηματικότητας   Ηλείας   της 24ης  Ιουνίου 2020   ,  έγινε  μια  αποτύπωση  της  γενικότερης  κατάστασης  όπως  έχει  διαμορφωθεί  και   ήταν  κοινή  διαπίστωση    όλων  των  αντιπροσώπων   των  Συλλόγων  ότι  το  αμέσως  επόμενο  διάστημα  θα  υπάρξει   μεγάλο  έλλειμμα   ρευστότητας   στις  επιχειρήσεις    .

Έτσι  αποφασίστηκε   πως  θα  πρέπει  να    ζητηθεί  από την  κυβέρνηση  να   γίνουν  πρόσθετες  παρεμβάσεις.

1ον  Ρύθμιση   κάθε  είδους  οφειλών   (Φορολογικών,  ασφαλιστικών,  δανειακών,   επιταγές   προμηθευτών,   λογαριασμοί  ενέργειας  , τηλεπικοινωνιών)     που  είναι   απαιτητές  το  2020    σε  δόσεις   με  ορίζοντα  πενταετίας.

2ον  Γενναία  μείωση  προκαταβολής  φόρου   και  συντελεστών  φορολογίας.

3ον  Επιδοματική  ενίσχυση  στις  επιχειρήσεις  που  η  μείωση  εσόδων   είναι  κοντά  στο  100% ,  όπως   αυτές  του  τουριστικού  τομέα.

4ον Επέκταση  της  μείωσης  40%  του  ενοικίου  έως  τέλος  του  χρόνου  και   μείωση  του  φοιτητικού ενοικίου    για  τους  πληττόμενους   επιχειρηματίες.

5ον  Διευθέτηση  των  ασφαλιστικών  εκκρεμοτήτων  για  τις  αγοροπωλησίες  ακινήτων     )

6ον  Χαλάρωση των  προϋποθέσεων  ώστε  να  δοθούν  δάνεια  με  ευνοϊκούς   όρους   και  χαμηλό  επιτόκιο  στις  επιχειρήσεις  που  το  επιθυμούν.

7ον  Υπαγωγή  των  καταστημάτων  τουριστικού  ενδιαφέροντος   στο  ευνοϊκό καθεστώς  των  τουριστικών  επιχειρήσεων.