ΗΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δέλεαρ ο «Περσέας» για τις επιχειρήσεις της χώρας

  • 5
    Shares

Δέλεαρ για πολλές επιχειρήσεις θα αποτελέσει το  «Σχέδιο Περσέας» που ετοιμάζει το Υπ. Εργασίας από τον Ιανουάριο του 2020.

Πρόκειται για ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο, όσες επιχειρήσεις έχουν συνεπείς εργοδότες, αλλά και όσους υιοθετούν σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, όπως για παράδειγμα καινοτόμες μεθόδους συμμετοχής εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων, θα επιβραβεύονται από το Υπουργείο και θα εντάσσονται στο λεγόμενο «Λευκό Μητρώο επιχειρήσεων» Με την ένταξή τους σ αυτό, θα απολαμβάνουν φορολογικές διευκολύνσεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, διοικητικές διευκολύνσεις και απαλλαγή από τις επισκέψεις ελεγκτικών κλιμακίων.

Ωστόσο, οι εργοδότες θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους, ότι για να καταταχθούν οι επιχειρήσεις τους  στο «Λευκό Μητρώο» θα υιοθετηθούν αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης, όπως η αποδεδειγμένη συμμόρφωσή τους στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, η διατήρηση ή και αύξηση του προσωπικού κατά τη διάρκεια της κρίσης, η έλλειψη καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.


  • 5
    Shares