ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΝΕΙΟΥ

Δήλωση ακινήτων και διορθώσεις τετραγωνικών στον δήμο Πηνειού


«Καλούμε τους δημότες μας που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων και δεν έχουν δηλώσει στο Δήμο τα ακίνητά τους ή τα έχουν δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό καθώς και αυτούς που έχουν πρόσφατα τακτοποιήσει αυθαίρετα, να προσέρχονται στο Δήμο προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση με τα πλήρη και ορθά στοιχεία των επιφανειών των ακινήτων τους χωρίς την επιβολή προστίμων για το παρελθόν και χωρίς αναδρομικές χρεώσεις πολλών ετών, όπως προβλέπει το άρθρο 51 παρ.2 του Ν. 4647/2019.

Συγκεκριμένα αναφέρει: ”Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.03.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 01.01.2020”.

Για την υποβολή της δήλωσης, που γίνεται αυτοπροσώπως στο Δήμο μέχρι 31.03.2020, από τους ιδιοκτήτες πρέπει να προσκομιστούν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Τίτλοι ιδιοκτησίας
  2. Τίτλοι τακτοποίησης (αν υπάρχει)
  3. Πρόσφατο Ε9 από το οποίο προκύπτει και το ΑΦΜ
  4. Πρόσφατο λογαριασμό παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή βεβαίωση από τον ΔΕΔΔΗΕ ( εφόσον έχει γίνει διακοπή)
  5. Αστυνομική ταυτότητα ή/και εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη προσέλευσης του ιδίου του ιδιοκτήτη

(υπεύθυνος δημοτικός υπάλληλος στο Δήμο μας είναι ο κ. Γ. Λυκογιάννης)

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και

Διοικητικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Παναγούλιας».