Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων: Πρόγραμμα Εορτασμού 28ης Οκτωβρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

  Για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων οι παρακάτω επετειακές εκδηλώσεις:

      Α.  Γενικός σημαιοστολισμός  από την 8η πρωινή της 26ης Οκτωβρίου 2017, μέχρι την δύση του ηλίου της 28ης  Οκτωβρίου 2017 όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοτικών Υπηρεσιών,  Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

      Β.  Φωταγώγηση όλων των ανωτέρω Καταστημάτων κατά τις βραδινές ώρες της  27ης και 28ης Οκτωβρίου 2017.

         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
 • Ώρα  08.15: Επετειακές εκδηλώσεις στις Σχολικές Μονάδες

                    Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου.

 • Ώρα 11.00:  Προσκύνημα και κατάθεση στεφάνων από τη Δημοτική

Αρχή, Σχολικές Μονάδες και Φορείς της πόλης στο Μνημείο  Ηρώων Κρεστένων.

 • ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ
 •  Ώρα  09.00: Επετειακές εκδηλώσεις στις Σχολικές Μονάδες

                    Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου.

 •  ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ
 •  Ώρα  09.00: Επετειακές εκδηλώσεις στις Σχολικές Μονάδες

                    Α/θμιας Εκπαίδευσης.

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
 • Ώρα 09.00: Επετειακές εκδηλώσεις στις Σχολικές Μονάδες

                   Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

 • Ώρα 10.30: Προσκύνημα και κατάθεση στεφάνων στα Μνημεία

                   Ηρώων των Σχολείων, από τις  Σχολικές Μονάδες.

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
 • Ώρα 09.00:  Επετειακές εκδηλώσεις στις Σχολικές Μονάδες

                         Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ΣΑΒΒΑΤΟ  28  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
 • Ώρα 07.30:  Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.
 • Ώρα 10.15:  Θα τελεστεί η δοξολογία από τον Ιερό Κλήρο της

               πόλης  στον Ιερό Ναό  Κοίμησης της Θεοτόκου

          Κρεστένων. Μετά το πέρας της δοξολογίας θα εκφωνηθεί ο

πανηγυρικός της ημέρας από τον Διευθυντή του Γυμνασίου    Κρεστένων κ. Αντώνιο Κοτσόπουλο.

 • Ώρα 11.00: Θα πραγματοποιηθεί παρέλαση των Μαθητών των

Σχολικών Μονάδων προ των Αρχών και του Λαού της πόλης επί της οδού «Ξενοφώντος» Κρεστένων.

      Τελετάρχης στις παραπάνω εκδηλώσεις ορίζεται ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Κωνσταντίνος Θανάσουλας.

 • ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ
 • Ώρα 07.30: Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες της εκκλησίας.
 • Ώρα 09.30: Θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου

από τον Ιερό Κλήρο. Μετά το πέρας της δοξολογίας θα εκφωνηθεί ο  πανηγυρικός της ημέρας από την  εκπαιδευτικό του Γυμνασίου Μακρισίων κα Δήμητρα Θεοδωροπούλου.

 • Ώρα 10.00: Θα πραγματοποιηθεί  κατάθεση στεφάνων στο μνημείο

Ηρώων κι ακολούθως παρέλαση των μαθητών στον κεντρικό δρόμο της Κοινότητας.

    Τελετάρχης στις παραπάνω εκδηλώσεις  ορίζεται   η Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής κα Μαργαρίτα Πιτσούνη.

     Ως εκπρόσωπος του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στις επετειακές εκδηλώσεις της Τοπικής Κοινότητας Μακρισίων,   ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δάγκαρης.

 • ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ
 • Ώρα 07.30:  Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες της εκκλησίας.
 • Ώρα 09.30: Θα τελεστεί δοξολογία από τον Ιερό Κλήρο. Μετά το πέρας

                  της δοξολογίας θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας

                  από την εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Καλλικώμου

                  κα Φωτεινή Πετροπούλου.

 • Ώρα 10.00: Θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο μνημείο

Ηρώων κι ακολούθως παρέλαση των μαθητών στον κεντρικό δρόμο της Κοινότητας.

    Τελετάρχης στις παραπάνω εκδηλώσεις ορίζεται η εκπαιδευτικός κα Αικατερίνη Κολοβού.

    Ως εκπρόσωπος του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στις επετειακές   εκδηλώσεις της Τοπικής Κοινότητας Καλλικώμου,  ορίζεται ο  Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καλλικώμου  κ. Ιωάννης Κοντονής.

 • ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΤΟΠΙΚΕΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
 • Ώρα 07.30: Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.
 • Ώρα 09.30: Θα τελεστεί δοξολογία στους Ιερούς Ναούς.

Μετά το πέρας της δοξολογίας θα εκφωνηθεί ο   πανηγυρικός της ημέρας από τους δασκάλους των  Σχολείων και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.

    Ειδικότερα για τις Τοπικές Κοινότητες όπου δεν λειτουργούν Δημοτικά Σχολεία, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων με ευθύνη των Προέδρων και των Εκπροσώπων των συγκεκριμένων Τοπικών Κοινοτήτων.

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
 • ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
 • Ώρα 07.30: Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των

                  εκκλησιών.

 • Ώρα 10.00: Θα τελεστεί δοξολογία από τον Ιερό Κλήρο της πόλης

                              στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

 • Ώρα 10.15: Θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας στον χώρο

του Ιερού Ναού από τον Διευθυντή του Γυμνασίου κ. Χρήστο Ζαφειρόπουλο.

 • Ώρα 10.30: Θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και

                 κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων

                 Ανδρίτσαινας από τις  Αρχές και τις Σχολικές Μονάδες

                 της Δημοτικής Ενότητας κι ακολούθως

                 θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση των μαθητών των

                                 Σχολείων στον κεντρικό δρόμο της Κοινότητας.

     Τελετάρχης στις παραπάνω εκδηλώσεις ορίζεται ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Χρήστος Γάτσος.

      Ως εκπρόσωπος του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της Δημοτικής Ενότητας Ανδρίτσαινας, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Μιλτιάδης – Θεόδωρος Γεωργακόπουλος.

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
 • ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 • Ώρα 07.30: Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.
 • Ώρα 10.00:  Θα τελεστεί δοξολογία από τον Ιερό Κλήρο της πόλης

                                  στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

 • Ώρα 10.15: Θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας στο  χώρο

του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τον  Διευθυντή του Γυμνασίου  κ. Νικόλαο Καπένη.

 • Ώρα 10.30: Θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και

                Κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων Καλλιθέας

                από τις Αρχές και τις  Σχολικές Μονάδες της

                  Δημοτικής Ενότητας κι ακολούθως θα πραγματοποιηθεί η

                παρέλαση των μαθητών των Σχολείων στον κεντρικό

                δρόμο της Κοινότητας.

     Τελετάρχης στις παραπάνω εκδηλώσεις ορίζεται ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Γεώργιος Μπαμπαλέτσος.

      Ως εκπρόσωπος του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της Δημοτικής Ενότητας Αλιφείρας, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Δημητρακόπουλος.

  Στις ανωτέρω εκδηλώσεις καλούνται να παραστούν:

 • Ο Ιερός Κλήρος του Δήμου.
 • Οι κ.κ. Βουλευτές του Νομού Ηλείας
 • Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.
 • Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
 • Ο Γενικός Γραμματέας Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων.
 • Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 • Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
 • Οι κ. πρ. Βουλευτές και Πολιτευτές Νομού Ηλείας.
 • Οι Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Οι Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηλείας
 • Σχολικοί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Νομού Ηλείας.
 • Οι Πρόεδροι  των Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.
 • Οι Πρόεδροι των Δ.Σ. των Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου.
 • Οι Πρόεδροι Ομοσπονδιών, Συλλόγων, Σωματείων, Συνεταιρισμών, Οργανώσεων του Δήμου.
 • Οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Οι Πρόεδροι των Δ.Σ. Αγωνιστών Εθνικών Αντίστασης – Αναπήρων και   Θυμάτων Πολέμου – Τραυματιών και Πολεμιστών Οπλιτών.
 • Οι εκπρόσωποι των Πολιτικών Κομμάτων του  Δήμου.
 • Ο Λαός του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                   ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Λυμπέρης: Απειλεί να αφήσει τους δύο δήμους του Κάμπου… χωρίς νερό!

Την πολιτική του «για όλα φταίνε οι άλλοι» συνέχισε ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το …

Η Δημοκρατία έχει καταντήσει Ασυδοσία – Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί!

Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί! Απ’ όλα είχε το αστυνομικό δελτίο αυτές τις ημέρες. Από επιθέσεις και ληστείες …

Κατέρρευσε… ο μοναδικός παθολόγος του νομού! – Έψαχναν να βρούνε παθολόγο!

Και να που αυτό που φοβόταν και το είχε επισημάνει το «Ilia.news» από την κορύφωση της πανδημίας του COVID, έγινε …

Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστεία και κλοπές στην Ηλεία και στην Αχαΐα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστείες και κλοπές στην Ηλεία και στην Αχαΐα Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες σε βάρος γυναικών και (22) …

Ο Δήμος Ήλιδας απειλεί με ποινικές διώξεις για το νερό ενώ έπρεπε να είναι φυλακή όλοι, μελετητές, κατασκευαστές και δήμος… ;

 Η κοροϊδία από τον δήμο Ήλιδας για το νερό συνεχίζεται – Πληρώσαμε σχεδόν 30 εκατομμύρια και νερό δεν έχουμε  ; …

Τι απέγινε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών του Αυγενάκη στην Ολυμπία;

Και να οι φωτογραφίες. Και να οι ανακοινώσεις, αλλά η Αρχαία Ολυμπία ακόμα περιμένει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών που …

Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων: Πρόγραμμα Εορτασμού 28ης Οκτωβρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

  Για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων οι παρακάτω επετειακές εκδηλώσεις:

      Α.  Γενικός σημαιοστολισμός  από την 8η πρωινή της 26ης Οκτωβρίου 2017, μέχρι την δύση του ηλίου της 28ης  Οκτωβρίου 2017 όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοτικών Υπηρεσιών,  Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

      Β.  Φωταγώγηση όλων των ανωτέρω Καταστημάτων κατά τις βραδινές ώρες της  27ης και 28ης Οκτωβρίου 2017.

         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
 • Ώρα  08.15: Επετειακές εκδηλώσεις στις Σχολικές Μονάδες

                    Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου.

 • Ώρα 11.00:  Προσκύνημα και κατάθεση στεφάνων από τη Δημοτική

Αρχή, Σχολικές Μονάδες και Φορείς της πόλης στο Μνημείο  Ηρώων Κρεστένων.

 • ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ
 •  Ώρα  09.00: Επετειακές εκδηλώσεις στις Σχολικές Μονάδες

                    Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου.

 •  ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ
 •  Ώρα  09.00: Επετειακές εκδηλώσεις στις Σχολικές Μονάδες

                    Α/θμιας Εκπαίδευσης.

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
 • Ώρα 09.00: Επετειακές εκδηλώσεις στις Σχολικές Μονάδες

                   Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

 • Ώρα 10.30: Προσκύνημα και κατάθεση στεφάνων στα Μνημεία

                   Ηρώων των Σχολείων, από τις  Σχολικές Μονάδες.

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
 • Ώρα 09.00:  Επετειακές εκδηλώσεις στις Σχολικές Μονάδες

                         Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ΣΑΒΒΑΤΟ  28  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
 • Ώρα 07.30:  Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.
 • Ώρα 10.15:  Θα τελεστεί η δοξολογία από τον Ιερό Κλήρο της

               πόλης  στον Ιερό Ναό  Κοίμησης της Θεοτόκου

          Κρεστένων. Μετά το πέρας της δοξολογίας θα εκφωνηθεί ο

πανηγυρικός της ημέρας από τον Διευθυντή του Γυμνασίου    Κρεστένων κ. Αντώνιο Κοτσόπουλο.

 • Ώρα 11.00: Θα πραγματοποιηθεί παρέλαση των Μαθητών των

Σχολικών Μονάδων προ των Αρχών και του Λαού της πόλης επί της οδού «Ξενοφώντος» Κρεστένων.

      Τελετάρχης στις παραπάνω εκδηλώσεις ορίζεται ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Κωνσταντίνος Θανάσουλας.

 • ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ
 • Ώρα 07.30: Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες της εκκλησίας.
 • Ώρα 09.30: Θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου

από τον Ιερό Κλήρο. Μετά το πέρας της δοξολογίας θα εκφωνηθεί ο  πανηγυρικός της ημέρας από την  εκπαιδευτικό του Γυμνασίου Μακρισίων κα Δήμητρα Θεοδωροπούλου.

 • Ώρα 10.00: Θα πραγματοποιηθεί  κατάθεση στεφάνων στο μνημείο

Ηρώων κι ακολούθως παρέλαση των μαθητών στον κεντρικό δρόμο της Κοινότητας.

    Τελετάρχης στις παραπάνω εκδηλώσεις  ορίζεται   η Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής κα Μαργαρίτα Πιτσούνη.

     Ως εκπρόσωπος του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στις επετειακές εκδηλώσεις της Τοπικής Κοινότητας Μακρισίων,   ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δάγκαρης.

 • ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ
 • Ώρα 07.30:  Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες της εκκλησίας.
 • Ώρα 09.30: Θα τελεστεί δοξολογία από τον Ιερό Κλήρο. Μετά το πέρας

                  της δοξολογίας θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας

                  από την εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Καλλικώμου

                  κα Φωτεινή Πετροπούλου.

 • Ώρα 10.00: Θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο μνημείο

Ηρώων κι ακολούθως παρέλαση των μαθητών στον κεντρικό δρόμο της Κοινότητας.

    Τελετάρχης στις παραπάνω εκδηλώσεις ορίζεται η εκπαιδευτικός κα Αικατερίνη Κολοβού.

    Ως εκπρόσωπος του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στις επετειακές   εκδηλώσεις της Τοπικής Κοινότητας Καλλικώμου,  ορίζεται ο  Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καλλικώμου  κ. Ιωάννης Κοντονής.

 • ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΤΟΠΙΚΕΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
 • Ώρα 07.30: Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.
 • Ώρα 09.30: Θα τελεστεί δοξολογία στους Ιερούς Ναούς.

Μετά το πέρας της δοξολογίας θα εκφωνηθεί ο   πανηγυρικός της ημέρας από τους δασκάλους των  Σχολείων και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.

    Ειδικότερα για τις Τοπικές Κοινότητες όπου δεν λειτουργούν Δημοτικά Σχολεία, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων με ευθύνη των Προέδρων και των Εκπροσώπων των συγκεκριμένων Τοπικών Κοινοτήτων.

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
 • ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
 • Ώρα 07.30: Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των

                  εκκλησιών.

 • Ώρα 10.00: Θα τελεστεί δοξολογία από τον Ιερό Κλήρο της πόλης

                              στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

 • Ώρα 10.15: Θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας στον χώρο

του Ιερού Ναού από τον Διευθυντή του Γυμνασίου κ. Χρήστο Ζαφειρόπουλο.

 • Ώρα 10.30: Θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και

                 κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων

                 Ανδρίτσαινας από τις  Αρχές και τις Σχολικές Μονάδες

                 της Δημοτικής Ενότητας κι ακολούθως

                 θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση των μαθητών των

                                 Σχολείων στον κεντρικό δρόμο της Κοινότητας.

     Τελετάρχης στις παραπάνω εκδηλώσεις ορίζεται ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Χρήστος Γάτσος.

      Ως εκπρόσωπος του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της Δημοτικής Ενότητας Ανδρίτσαινας, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Μιλτιάδης – Θεόδωρος Γεωργακόπουλος.

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
 • ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 • Ώρα 07.30: Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.
 • Ώρα 10.00:  Θα τελεστεί δοξολογία από τον Ιερό Κλήρο της πόλης

                                  στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

 • Ώρα 10.15: Θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας στο  χώρο

του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τον  Διευθυντή του Γυμνασίου  κ. Νικόλαο Καπένη.

 • Ώρα 10.30: Θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και

                Κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων Καλλιθέας

                από τις Αρχές και τις  Σχολικές Μονάδες της

                  Δημοτικής Ενότητας κι ακολούθως θα πραγματοποιηθεί η

                παρέλαση των μαθητών των Σχολείων στον κεντρικό

                δρόμο της Κοινότητας.

     Τελετάρχης στις παραπάνω εκδηλώσεις ορίζεται ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Γεώργιος Μπαμπαλέτσος.

      Ως εκπρόσωπος του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της Δημοτικής Ενότητας Αλιφείρας, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Δημητρακόπουλος.

  Στις ανωτέρω εκδηλώσεις καλούνται να παραστούν:

 • Ο Ιερός Κλήρος του Δήμου.
 • Οι κ.κ. Βουλευτές του Νομού Ηλείας
 • Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.
 • Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
 • Ο Γενικός Γραμματέας Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων.
 • Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 • Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
 • Οι κ. πρ. Βουλευτές και Πολιτευτές Νομού Ηλείας.
 • Οι Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Οι Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηλείας
 • Σχολικοί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Νομού Ηλείας.
 • Οι Πρόεδροι  των Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.
 • Οι Πρόεδροι των Δ.Σ. των Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου.
 • Οι Πρόεδροι Ομοσπονδιών, Συλλόγων, Σωματείων, Συνεταιρισμών, Οργανώσεων του Δήμου.
 • Οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Οι Πρόεδροι των Δ.Σ. Αγωνιστών Εθνικών Αντίστασης – Αναπήρων και   Θυμάτων Πολέμου – Τραυματιών και Πολεμιστών Οπλιτών.
 • Οι εκπρόσωποι των Πολιτικών Κομμάτων του  Δήμου.
 • Ο Λαός του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                   ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Λυμπέρης: Απειλεί να αφήσει τους δύο δήμους του Κάμπου… χωρίς νερό!

Την πολιτική του «για όλα φταίνε οι άλλοι» συνέχισε ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το …

Η Δημοκρατία έχει καταντήσει Ασυδοσία – Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί!

Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί! Απ’ όλα είχε το αστυνομικό δελτίο αυτές τις ημέρες. Από επιθέσεις και ληστείες …

Κατέρρευσε… ο μοναδικός παθολόγος του νομού! – Έψαχναν να βρούνε παθολόγο!

Και να που αυτό που φοβόταν και το είχε επισημάνει το «Ilia.news» από την κορύφωση της πανδημίας του COVID, έγινε …

Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστεία και κλοπές στην Ηλεία και στην Αχαΐα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστείες και κλοπές στην Ηλεία και στην Αχαΐα Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες σε βάρος γυναικών και (22) …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων