ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο και Νομικά Πρόσωπα


 

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &  Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης κ. Χαράλαμπος Δημόπουλος, υπενθυμίζει στους δημότες μας  ότι στις 30-11-2017 λήγει  η προθεσμία υποβολής  αίτησης  οφειλετών του Δήμου μας και των Νομικών Προσώπων ,   για υπαγωγή  σε ρύθμιση  των οφειλών τους προς το Δήμο μας  και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μας   ,    που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 30-9-2017,

με ευνοϊκούς όρους ,  σε εφαρμογή  των  διατάξεων  του άρθρου 52 του Ν. 4483/31-07-2017.

Καλούνται όσοι δημότες ή επιχειρήσεις οφείλουν στο Δήμο  και τα Νομικά Πρόσωπα  του Δήμου να εκμεταλλευτούν την συγκεκριμένη διάταξη ώστε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα εξής τηλέφωνα: 2623360817, 811 και 813.