ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Δήμος Πύργου: Άμισθος σύμβουλος σε θέματα  Πολιτισμού


Ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος  ανάθεσε στο κ. Δημήτρη Κορίζη του Ιωάννη, καθήκοντα άμισθου συμβούλου σε θέματα  Πολιτισμού.

Ο κ.Δ. Κορίζης υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή διαδικασία του  Δημάρχου, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση. Θα παρέχει προς τον Δήμαρχο γνώμες ή συμβουλές, προφορικά ή γραπτά, χωρίς να παρεμβάλλεται στα διοικητικά ή άλλα όργανα του Δήμου.