ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΥΡΓΟΥ

Δήμος Πύργου για την μην εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Παρακαλούνται οι δημότες του Πύργου να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα (στρώματα , κλαδιά κ.τ.λ.) στους κοινόχρηστους χώρους. Η αποκομιδή τους αναστέλλεται σε συνέχεια των πρόσφατων μέτρων που πάρθηκαν για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού.

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα για οποιοδήποτε πρόβλημα τους απασχολεί και αφορά την Υπηρεσία Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Πρασίνου

Δημητρακόπουλος Αναστάσιος      2621362636

Υπηρεσία Καθαριότητας                2621362647