ΠΥΡΓΟΥ

Δήμος Πύργου: Και νέα συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου


Και σε νέα τακτική συνεδρίαση προχωράει το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 12 του μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη τα θέματα προς συζήτηση είναι:

  1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. 80/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα:

« α. Ανάκληση των αδειών λειτουργίας καταστημάτων της Κεντρικής πλατείας Πύργου και β. Τις άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων – κατασκευή στεγάστρων»

και λήψη σχετικής απόφασης.

  1. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής των έργων:

2.1    «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Λίμνες» της Τ.Κ. Αλφειούσας Δήμου Πύργου» με Α.Μ. 4/2015 προϋπολογισμού 295.000,00€

2.2    «Κατασκευή Πολιτιστικού Πάρκου περιοχής Κούβελου Δήμου Πύργου» με Α.Μ. 206/05 προϋπολογισμού 1.603.636,50€.