ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Δήμος Πύργου: Με εμπόδια το έργο της καθαριότητας λόγω της έλλειψης κατάλληλου προσωπικού


Δυσχέρειες στον τομέα καθαριότητας του δήμου Πύργου, προκαλεί η έλλειψη κατάλληλου προσωπικού όσον αφορά την αποκομιδή των στερεών αποβλήτων στα απορριμματοφόρα.

Το επόμενο χρονικό διάστημα ο δήμος αναμένεται να ενισχυθεί με  προσωπικό οκτάμηνης διάρκειας, που όμως  βάσει νόμου δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες στο συγκεκριμένο πόστο καθαριότητας.

Ωστόσο σύμφωνα με όσα προβλέπονται,  στην αποκομιδή μπορούν να εργαστούν συμβασιούχοι με θητεία μικρότερης διάρκειας!

Το παραπάνω γεγονός προβληματίζει τους αρμοδίους του δήμου, που προσπαθούν να βρουν τρόπους για την κάλυψη των αναγκών στον τομέα καθαριότητας, με σκοπό να γίνεται απρόσκοπτα το έργο της περισυλλογής και  εναπόθεσης των απορριμμάτων.