Δήμος Πύργου: Ξανά αντιδήμαρχος ο Ανδριόλας Γεώργιος

spot_img

Προτεινόμενα

Η απόφαση:

Μεταβιβάζει στον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ Ανδριόλα Γεώργιο του Αναστασίου , από σήμερα έως της λήξεως της δημοτικής περιόδου, καθ’ ύλην, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Εποπτεία και ευθύνη της Δ/νσης Προγραμματισμού– Αγροτικής Ανάπτυξης & Τουρισμού που αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

ι) Τμήμα Προγραμματισμού- Οργάνωσης.

ιι) Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής.

ιιι)Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής – Αλιείας και Κτηνοτροφίας.

ιv) Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού.

Τομείς εποπτείας

  • Εποπτεία και ευθύνη της σύνταξης και υποβολής μελετών από Δ/νση Προγραμματισμού– Αγροτικής Ανάπτυξης &Τουρισμού
  • Υπογραφή αλληλογραφίας και κάθε εγγράφου που προκύπτει και αφορά στις παραπάνω αρμοδιότητές του.
  • Υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
  • Εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
  • Ο ανωτέρω θα αποκαλείται «Αντιδήμαρχος».

Ο Δήμαρχος Πύργου

Γαβρίλης Λιατσής

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα