Δήμος Πύργου: Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 28/7 η Οικονομική Επιτροπή

spot_img

Προτεινόμενα

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση προχωρά η Οικονομική Επιτροπή  (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του αρ.75 του Ν.3852/10) που θα διεξαχθεί στο «Πολύκεντρο» του Δήμου Πύργου σήμερα Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 12 : 00 με τα ακόλουθα θέματα:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν δράσεις πυροπροστασίας κατόπιν του 22443/25-07-2017 αιτήματος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2017.

(Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω: α) της επείγουσας ανάγκης ανάθεσης υπηρεσιών που αφορούν δράσεις πυροπροστασίας δεδομένης της επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών και β) της καταληκτικής προθεσμίας για την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ κάτι που προϋποθέτει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού δεδομένης της ματαίωσης της κατεπείγουσας συνεδρίασης της 26-07-2017 λόγω έλλειψης απαρτίας.)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα