ΠΥΡΓΟΥ

Δήμος Πύργου: Ψηφίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων


Ψηφίστηκε την περασμένη Παρασκευή ο κανονισμός λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πύργου.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πύργου.

Μέσω της εφαρμογής του κανονισμού επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Πύργου, βάση του οποίου καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας, η χρήση – διάθεση τους σε αθλητές, συλλόγους, φορείς κ.τ.λ., το πρόγραμμα χρήσης αυτών, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων σε αυτές.

Λόγω των αυξημένων λειτουργικών δαπανών των αθλητικών εγκαταστάσεων, προτάθηκε  και έγινε αποδεκτό από τα σωματεία, η οικονομική τους συμμετοχή, με τη μορφή αντιτίμου, καθώς και η ενοικίαση των χώρων σε οποιασδήποτε μορφής πρόσωπα που θέλουν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων για οποιαδήποτε εκδήλωση, εκτός φιλανθρωπικού σκοπού.

Η συμμετοχή των συλλόγων στις λειτουργικές δαπάνες με την μορφή αντιτίμου, αναφέρεται και επιβαρύνει αυτούς και όχι τους γονείς των αθλητών, όπως κακώς έχει αιωρηθεί και μεταφερθεί.

Χρήματα που σε καμία περίπτωση δεν θα καλύπτουν τα έξοδα των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η οικονομική συμμετοχή, όλων όσων κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, θα μπαίνει σε ειδικό λογαριασμό του Δήμου, με κωδικό 0434.05.

Είναι χρήματα που θα έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, για καλύτερες συνθήκες χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από τα παιδιά μας και τους προπονητές τους.