ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ

Δίκτυο αποχέτευσης στους συνοικισμούς Ρομά σε Τσιχλέικα και Παπακαυκά προϋπολογισμού 2.333.000 ευρώ


«Ένα ακόμα μεγάλο έργο για την Αμαλιάδα, το δίκτυο αποχέτευσης στους συνοικισμούς Ρομά σε Τσιχλέικα και Παπακαυκά προϋπολογισμού 2.333.000 ευρώ, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων»

Ένα ακόμα μεγάλο έργο για τον Δήμο Ήλιδας, το οποίο αποτελούσε επί δεκαετίες πάγιο αίτημα δημοτών της περιοχής μας, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Πρόκειται για το μεγάλο έργο της κατασκευής των έργων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, στις περιοχές Παπακαυκά και Τσεχλέικα Αμαλιάδας, περιοχές που διαβιούν και οικογένειες Ρομά, συνολικού προϋπολογισμού 2.333.156,39 ευρώ.

Το έργο επιλύει χρόνια προβλήματα αποχέτευσης στους συνοικισμούς Ρομά Παπακαυκά και Τσιχλέικα και αναβαθμίζει σημαντικά τις συνθήκες υγιεινής και διαβίωσής τους.

Ειδικότερα, θα κατασκευαστούν αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων  μήκους 1.350 μέτρων και 26 φρεάτια, που θα συνδέσουν τον συνοικισμό Ρομά στην περιοχή Τσιχλέικα με το κύριο αποχετευτικό δίκτυο της Αμαλιάδας και με τον βιολογικό καθαρισμό.

Επίσης, θα επεκταθεί το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Παπακαυκά με νέο δίκτυο αγωγών 480 μέτρων και 20 φρεάτια που θα ολοκληρώσουν την κάλυψη του συνοικισμού.

Επίσης, μέσω του έργου αντιμετωπίζεται και το μεγάλο πρόβλημα ομβρίων στην περιοχή Παπακαυκά, με την κατασκευή δικτύου αγωγών μήκους 2.000 μέτρων και 15 νέων φρεατίων.