ΔΑΟΚ ΠΕ Ηλείας: Ενημέρωση βαμβακοπαραγωγών για τις ενέργειες φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας

spot_img

Προτεινόμενα

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Ηλείας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

1.Στόχοι
1.1Στόχος του Προγράμματος είναι η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία σε πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2Η ενημέρωση αφορά στο χρονικό διάστημα από το στάδιο εμφάνισης των χτενιών μέχρι την ανθοφορία και την οργάνωση της αυτοάμυνας των βαμβακοφυτειών.
1.3Ο βαμβακοκαλλιεργητής πρέπει να παρακολουθεί τακτικά, κάθε 3-4 μέρες, τις βαμβακοκαλλιέργειές του έτσι ώστε σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο.
2.Διαπιστώσεις
2.1Η πλειοψηφία των βαμβακοκαλλιεργειών βρίσκεται στο στάδιο των χτενιών.
2.1Στις φερομονικές παγίδες που αναρτήθηκαν, διαπιστώθηκε η πτήση πεταλούδων του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.

Αυξημένος είναι ο πληθυσμός του αλευρώδη στη θέση παρατήρησης Νο 1 (Λίμνη Μουριάς).

2.3Διαπιστώθηκε η παρουσία και η δραστηριότητα των ωφέλιμων εντόμων.
3.Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
3.1Συστήνεται η επιθεώρηση των βαμβακοκαλλιεργειών να γίνεται διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια,  εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου, για να υπάρχει σαφή εικόνα της προσβολής της καλλιέργειας από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι.
3.2Στην παρούσα βλαστική περίοδο, η δράση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, μπορεί να περιοριστεί από την δραστηριότητα των ωφέλιμων εντόμων, που έχουν εγκατασταθεί και είναι χρήσιμα στις επόμενες πιο καταστρεπτικές γενεές. Οι προσβολές που προκαλεί το πράσινο σκουλήκι, δεν είναι σημαντικές λόγω της ικανότητας του φυτού να αναπληρώνει τα κατεστραμμένα καρποφόρα όργανα.
3.3Τα κατώτατα όρια πληθυσμιακής πυκνότητας, για τη λήψη απόφασης για επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, είναι:

 

Για το πράσινο σκουλήκι:

Στάδιο ανθοφορίας – καρποφορίας, συνιστάται να προβαίνουμε σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστωθούν πάνω από 6 έως 8 νεαρές προνύμφες σε 100 φυτά τυχαία επιλεγμένα ή 1 νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής. Οι  προνύμφες να είναι  μέχρι ένα (1) εκατοστό (1ου και 2ου σταδίου).

 

Για το ρόδινο σκουλήκι:

Στο στάδιο της ανθοφορίας, συνιστάται να προβαίνουμε σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστωθούν πάνω από 20 προσβεβλημένα άνθη (μορφής ροζέτας), σε τυχαίο δείγμα 100 ανθέων από πέντε τουλάχιστον αντιπροσωπευτικά σημεία της καλλιέργειας.

3.4Στην περίπτωση του αλευρώδη επεμβαίνουμε μόνο στην περίπτωση που ξεπεραστούν τα κατώτατα όρια, τα οποία είναι τα παρακάτω:

Αλευρώδης: 200 άτομα αλευρώδη κ.μ.ο. ανά 100 φύλλα, σε όλα τα βλαστικά στάδια.

 

Κατά κανόνα αποφεύγεται την περίοδο αυτή η χημική επέμβαση με εντομοκτόνα.

3.5Συστήνουμε ισορροπημένη βλαστική ανάπτυξη γιατί η υπερβολική βλάστηση οδηγεί σε μείωση της  καρποφορίας και οψίμηση της παραγωγής.

Σε βαμβακοκαλλιέργειες που εμφανίζουν πλούσια βλάστηση και μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα, να γίνεται εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης (αναστολής) στις συνιστώμενες δόσεις, για την ωρίμανση των φυτικών ιστών και την ισόρροπη ανάπτυξη.

4.Φυτοπροστατευτικά προϊόντα
4.1Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία θα αναζητήσετε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www. minagric.gr/syspest/). Οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει να είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Στην περίπτωση που απαιτηθεί χημική καταπολέμηση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα με Bacillus thuringiensis ή εντομοκτόνα εκλεκτικής δράσης (π.χ. chlorantraniliprole, emamectin benzoate, diflubenzuron, spinosad) που είναι πιο φιλικά στα ωφέλιμα έντομα.

4.2Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να μεριμνούν για την ενημέρωση των μελισσοκόμων και γενικότερα του κοινού, πριν την εφαρμογή του ψεκασμού.

Επισημαίνεται ότι όπου χρειαστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά, να ψεκάζουν απογευματινές ώρες και κυρίως μετά τη δύση του ηλίου.

4.3Κατά την επιλογή και εφαρμογή κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος, να ακολουθείτε και να εφαρμόζετε προσεκτικά και χωρίς αποκλίσεις τις πληροφορίες και τις οδηγίες της ετικέτας και όσων αναγράφονται στη συσκευασίας τους.

 

Οι βαμβακοπαραγωγοί – επαγγελματίες χρήστες των γεωργικών φαρμάκων, είναι υπεύθυνοι, για την τελική απόφαση επιλογής, της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και κάθε χειρισμού επί της καλλιέργειάς των, και των ποσοτικών και ποιοτικών αποδόσεων σύσπορου βαμβακιού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία – Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (τηλ. 2621360140, 145, 155).

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σπυροπούλου Παναγιώτα

Κτηνίατρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα