26 C
Pýrgos
Τρίτη, 27 Ιουλίου, 2021

Δεν τους έκανε την «χάρη» ο Βορίδης – Σε αργία οι «απατεώνες» δήμαρχοι !

spot_img

Προτείνουμε να Δείτε

Η «κομμένη και ραμμένη» για τους πανίσχυρους «γαλάζιους» δημάρχους τροπολογία που περίμενε η (ΚΕΔΕ) να  καταθέσει ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης την Τετάρτη στην ολομέλεια της Βουλής, «Έπεσε στο βρόντο»…. στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο με τίτλο «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα» που βρίσκεται ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο, δεν πέρασε η προτεινόμενη από την ΚΕΔΕ τροπολογία που ανέφερε ,το να μην θέτονται σε αργία οι δήμαρχοι αν δεν έχει τελεσιδικήσει η κατηγορία που τους βαρύνει.

Έτσι «έλυνε τα χέρια» και σε «μικρούς» δημάρχους που… την έχουν δει «αυτοκράτορες». (Οποιαδήποτε σύγκριση με αιρετούς της Ηλείας… ΔΕΝ είναι συμπτωματική ούτε τυχαία).

Έτσι, με τη νέα αυτή τροπολογία,  δεν υπάρχει «παραθυράκι» όπως περίμεναν  να γλιτώνουν οι αιρετοί την αργία σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής τους για κακούργημα…

Λοιπόν τελικά η τροπολογία  δεν προστατεύει τους αιρετούς αλλά… τους δημότες και την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος ;

Η ιστορία θα κρίνει…

 

Τι περιλαμβάνει η τροπολογία

1.Τροποποιείται το άρθρο 236Α του ν.3852/2010, περί αυτοδίκαιης αργίας αιρετών σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής τους για κακούργημα και ορίζεται ότι, μεταγενέστερη άρση των περιοριστικών όρων ή της προσωρινής κράτησης, κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, αίρει αυτοδικαίως την αργία του αιρετού που παραπέμφθηκε για κακούργημα.

2.Επανακαθορίζονται οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων προσώπων βάσει του άρθρου 16Α του ν.3023/2002 και ορίζεται ότι, η υποχρέωση υποβολής στην Επιτροπή Ελέγχου όλων των εγγράφων, αποδεικτικών της χρηματοδότησής τους και της διαχείρισης των οικονομικών τους στοιχείων για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων, καταλαμβάνει:

– τους τρεις πρώτους αναπληρωματικούς βουλευτές για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται από έντεκα (11) έως και δεκαπέντε (15) βουλευτές,

– τους τέσσερις πρώτους αναπληρωματικούς για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται δεκαέξι (16) και περισσότεροι βουλευτές.

  1. Περιέρχεται στην Οικονομική Επιτροπή των δήμων η αρμοδιότητα για την ίδρυση ή συμμετοχή του δήμου σε αναπτυξιακό οργανισμό Ο.Τ.Α. (άρθρο 2 του ν.4674/2020).

4.Επιτρέπεται η πραγματοποίηση της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας, και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)». Με κ.υ.α., ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης (προϋποθέσεις και τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κ.λπ.).

  1. Καταργείται για τους δημάρχους η αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος [άρθρο 31 παρ. 1β του ν.4194/2013 (Κώδικας περί δικηγόρων)].
  2. Επιτρέπεται, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων των δήμων, των περιφερειών και των ν.π.δ.δ. αυτών, χωρίς προηγούμενη απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής, αλλά με έγκριση του περιφερειάρχη, του δημάρχου ή του αιρετού μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης αντίστοιχα. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, εάν η κίνηση του οχήματος ήταν επιβεβλημένη ή όχι.
  3. Ρυθμίζονται θέματα αναπλήρωσης προϊσταμένων κατά το άρθρο 100 του ν.3584/2007 (Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων}, με την πρόβλεψη δυνατότητας αναπλήρωσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, που απουσιάζει ή κωλύεται, από έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών.
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα