ΗΛΕΙΑ OIKONOMIA ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: Αναστέλλει προσωρινά την είσπραξη των εσόδων του Δήμου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια των μέτρων της μείωσης της διασποράς του νέου κορωνοϊού, και για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, γίνεται γνωστό ότι αναστέλλεται προσωρινά η είσπραξη των εσόδων του Δήμου, έως τις 31 Μαρτίου 2020.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους για περαιτέρω διευκρινίσεις να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου στο τηλέφωνο 2625360060.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια των μέτρων της μείωσης της διασποράς του νέου κορωνοϊού, γίνεται γνωστό ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τΒ/11-3-2020) θεσπίστηκαν τα κατωτέρω:

α) Οι εγκριτικές αποφάσεις για το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», γνωστό ως ΚΕΑ, οι οποίες έληξαν τον Φεβρουάριο 2020 και οι δικαιούχοι δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση, παρατείνονται  για ένα (1) μήνα, δηλαδή έως 31 Μαρτίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ανανεώσουν αιτήσεις του ΚΕΑ που έληξαν τον Φεβρουάριο δηλαδή έλαβαν το μήνυμα τον Μάρτιο, πρέπει να ανανεώσουν τις αιτήσεις τον Απρίλιο, αν δεν δοθεί νέα παράταση, και όχι τον Μάρτιο.

β) Οι εγκριτικές αποφάσεις του «Επιδόματος Στέγασης» που λήγουν τον Μάρτιο, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί  νέες αιτήσεις, παρατείνονται για ένα (1) μήνα, δηλαδή ισχύουν ως 30 Απριλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ανανεώσουν αιτήσεις του «Επιδόματος Στέγασης» που λήγουν τον Μάρτιο, πρέπει να ανανεώσουν τις αιτήσεις τον Απρίλιο, αν δεν δοθεί νέα παράταση, και όχι τον Μάρτιο.

γ) Για το Επίδομα Γέννησης,  αναστέλλονται οι αιτήσεις μέχρι 30 Απριλίου στα Κέντρα Κοινότητας. Οι ενδιαφερόμενοι να μην προσέρχονται στο Κέντρο Κοινότητας έως 30 Απριλίου για το λόγο αυτό.

δ) Για τις Αναπηρικές  Παροχές , συντάξεις αναπηρίας προνοιακές παροχές ΟΠΕΚΑ και γενικά επιδόματα αναπηρίας) που λήγουν  μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, και εφόσον εκκρεμεί ιατρική κρίση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ, χωρίς υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων,  παρατείνεται για 3 μήνες η καταβολή τους. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, δεν θα συνεδριάσουν οι υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ για την εξέταση αναπηρικών παροχών σύνταξης.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους για περαιτέρω διευκρινίσεις για τα παραπάνω θέματα και για δική τους εξυπηρέτηση και προστασία, να αποφεύγουν να προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου και στο Κέντρο Κοινότητας και να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου στο τηλέφωνο 2625024647.

 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ