ΗΛΕΙΑ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: Εξυπηρέτηση κοινού με ραντεβού


Στα πλαίσια των μέτρων για τη μείωση της διασποράς του νέου κορωνοϊού, γίνεται γνωστό ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών, από τις υπηρεσίες του Δήμου, θα γίνεται με προσυνεννόηση (ραντεβού) και όπου είναι δυνατόν θα γίνεται ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους για περαιτέρω διευκρινίσεις και για δική τους εξυπηρέτηση και προστασία να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα:

 • Με τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου , στη Δημοτική Ενότητα Σκιλλούντος, στα Κρέστενα:
 • Για θέματα δημοτολογίου, μητρώου αρρένων, ληξιαρχείου, πολιτικών γάμων, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, στα τηλέφωνα 2625360038, 2625360037, 2625360039 και 2625360040.
 • Για θέματα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), στα τηλέφωνα 2625025717 και 2625360108.
 • Για θέμα εσόδων, πληρωμών λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης- εκμίσθωσης ακινήτων, ρυθμίσεις οφειλών, Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), στα τηλέφωνα 2625360060 και 2625360035.
 • Για θέματα πληρωμών-ταμείου στο τηλέφωνο 2625360057.
 • Για θέματα κοινωνικής πρόνοιας, προνοιακά επιδόματα, επίδομα ΚΕΑ, επίδομα στέγασης, κοινωνικά προβλήματα κ.λπ. στο τηλέφωνο 2625024647.
 • Για θέματα κοινωνικού παντοπωλείου στο τηλέφωνο 2625023888.
 • Για θέματα του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, στο τηλέφωνο 2625025700.
 • Για θέματα προμηθειών, λογιστηρίου, στα τηλέφωνα 2625360061 και 2625360032.
 • Για θέματα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών λαϊκών αγορών, στο τηλέφωνο 2625360032.
 • Για θέματα πρωτοκόλλου –αιτήσεων στο τηλέφωνο 2625360016.
 • Για θέματα της τεχνικής υπηρεσίας (τεχνικών έργων, αποκατάσταση βλαβών, ζημιές κ.λπ.) και για θέματα πολιτικής προστασίας στα τηλέφωνα 2625023220, 2625360028 και 2625360030.
 • Για θέματα ΟΓΑ και ΕΛΓΑ με τους κατά τόπον ανταποκριτές καθώς και για λοιπά θέματα στα κεντρικά τηλέφωνα 2625360010 και 2625360011.
 • Με τη Δημοτική Ενότητα Αλιφείρας, στο τηλέφωνο 2626031330
 • Με τη Δημοτική Ενότητα Ανδρίτσαινας, στο τηλέφωνο 2626360210.

 

Για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και για εξυπηρέτησή τους, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνουν και να απευθύνονται στους κατά τόπους Προέδρους των Κοινοτήτων, και αυτοί με τη σειρά τους θα διαβιβάζουν τα αιτήματα στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου. Ο Δήμος όπου κρίνεται αναγκαίο θα παρέχει διοικητικά υποστήριξη-βοήθεια , με την αποστολή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κ.λπ. στις Κοινότητες.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ